Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 27

Leusden, 25 april 2013   

Hierbij ontvangt u een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor verenigingen. Deze nieuwsbrief wordt een aantal maal per jaar verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Deze nieuwsbrief zal op termijn het papieren Bestuurs-informatiebulletin vervangen. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden. Wanneer u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden door een e-mailbericht te sturen naar ledenadministratie@knsa.nl. U zult dan worden uitgeschreven en geen digitale nieuwsbrief meer ontvangen.


Naamswijziging KNSA

Tijdens de Algemene Vergadering op 13 april 2013 zijn de leden van de KNSA akkoord gegaan met een wijziging in de Statuten, behelzende de naamswijziging van de KNSA.

Lees meer


Contributieafdracht en entreegelden 2014

De contributieafdracht en entreegelden voor 2014 zijn niet gewijzigd en blijven hetzelfde als voor 2013.

Lees meer


Wijzigingen Schiet- en Wedstrijdreglement bekrachtigd

In het afgelopen jaar zijn veel wijzigingen in het Schiet- en Wedstrijdreglement door het Algemeen Bestuur vastgesteld en in werking getreden.

Lees meer


Nieuwe samenstelling Algemeen Bestuur en Commissie van Beroep

Door de Algemene Vergadering van 13 april 2013 zijn alle door het Dagelijks Bestuur aan de leden voorgestelde nieuwe bestuurders en commissieleden,

Lees meer


Karel Greven koninklijk onderscheiden

Tijdens de Algemene Vergadering van de KNSA op 13 april 2013 is Karel Greven, de voorzitter, afgetreden. Karel Greven heeft een indrukwekkende staat van dienst.

Lees meer


Teruggave ecotaks 2011-2012

Met genoegen bericht de KNSA u dat het Ministerie van VWS wederom, en wel voor de periode 2011-2012, (schiet)sportverenigingen de mogelijkheid biedt om via de landelijke sportbond om teruggave van een deel van de energiebelasting te verzoeken.

Lees meer


KNSA-basiscertificering zorgt voor premieverlaging van de Aansprakelijkheidsverzekering

In de Circulaire wapens en munitie is vastgelegd dat schietsportverenigingen, voor de verkrijging van een verenigingsverlof en voor de aanvraag van privéverloven, door de KNSA moeten zijn gecertificeerd.

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA