Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 26

Leusden, 11 maart 2013   

Hierbij ontvangt u een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor verenigingen. Deze nieuwsbrief wordt een aantal maal per jaar verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Deze nieuwsbrief zal op termijn het papieren Bestuurs-informatiebulletin vervangen. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden. Wanneer u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden door een e-mailbericht te sturen naar ledenadministratie@knsa.nl. U zult dan worden uitgeschreven en geen digitale nieuwsbrief meer ontvangen.


Aanvraag basiscertificering online!

Vóór 1 januari 2015 dienen alle schietsportverenigingen die gebruik maken van vuurwapens en/of waarvan de leden over een privéverlof beschikken, overeenkomstig de Circulaire wapens en munitie, door de KNSA gecertificeerd te worden.

Lees meer


Oproep van de LTC Pistool

Voor het wedstrijdseizoen 2013/2014 wil de LTC Pistool het wedstrijdprogramma voor de kampioenschappen en de ranking-wedstrijden al ruim vóór aanvang van dat nieuwe wedstrijdseizoen (1 oktober 2013) vastleggen.

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA