Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 25

Leusden, 28 februari 2013   

Deze digitale nieuwsbrief wordt, vanwege het korte tijdpad dat nog rest en het doel dat wordt beoogd, uitsluitend verzonden aan die verenigingen waarvan bij de KNSA een e-mailadres hiervoor bekend is. Deze digitale nieuwsbrief kan dan ook niet worden gezien als de officiële KNSA-ledenpublicatie.


Uiterste datum deelname Nationale Sportweek met één week verlengd

Begin februari 2013 zijn alle bij de KNSA aangesloten schietverenigingen per brief geinformeerd over de deelname aan de Nationale Sportweek van NOC*NSF.

Lees meer


©KNSA