Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 24

Leusden, 7 februari 2013   

Hierbij ontvangt u een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor verenigingen. Deze nieuwsbrief wordt een aantal maal per jaar verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Deze nieuwsbrief zal op termijn het papieren Bestuurs-informatiebulletin vervangen. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden. Wanneer u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden door een e-mailbericht te sturen naar ledenadministratie@knsa.nl. U zult dan worden uitgeschreven en geen digitale nieuwsbrief meer ontvangen.


Basiscertificering bijna van start

In de Circulaire wapens en munitie is vastgelegd dat schietsportverenigingen voor de verkrijging van een verenigingsverlof, niet alleen bij de KNSA als lid moeten zijn

Lees meer


Verplichte wedstrijddeelname

In de beleidsreactie van de Minister van de Veiligheid en Justitie van 27 oktober 2011 op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid schreef de minister dat

Lees meer


Overleg inzake leges

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is voornemens de leges voor wapenverloven te verhogen. Daarvoor is een wijziging van de Regeling wapens en munitie (RWM) nodig.

Lees meer


Nationale Sportweek 2013

In de week van 20 tot en met 27 april 2013 vindt de Nationale Sportweek plaats, een landelijk evenement waarop gedurende n week aan een veelvoud van sporten kan worden deelgenomen en waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de sportverenigingen.

Lees meer


Oproep van de LTC Luchtgeweer en de LTC Pistool

Ook voor het wedstrijdseizoen 2013 / 2014 willen de LTC Luchtgeweer en de LTC Pistool het wedstrijdprogramma voor een aantal kampioenschappen en ranking-wedstrijden al vr aanvang van het seizoen vastleggen.

Lees meer


©KNSA