Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 22

Leusden, 16 januari 2013   

Hierbij ontvangt u een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor verenigingen. Deze nieuwsbrief wordt een aantal maal per jaar verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Deze nieuwsbrief zal op termijn het papieren Bestuurs-informatiebulletin vervangen. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden. Wanneer u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden door een e-mailbericht te sturen naar ledenadministratie@knsa.nl. U zult dan worden uitgeschreven en geen digitale nieuwsbrief meer ontvangen.


Wijzigingen in SWR deel IV (GKG)

Per 01-01-2013 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in deel IV (GKG) van het KNSA SWR, in verband met het vervallen van de discipline Gebruiksgeweer, foutieve verwijzingen naar ISSF-artikelen en andere kleine wijzigingen.

Lees meer


KNSA-meerjarenbeleidsplan 2013 - 2016

Het Algemeen Bestuur van de KNSA heeft het meerjarenbeleidsplan voor de komende vier jaren opgesteld. In dat meerjarenplan geeft het bestuur zijn visie voor de toekomst, die zich richt op onderwerpen zoals kwaliteitsverbetering,

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA