Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 20

Leusden, 12 oktober 2012   

Hierbij ontvangt u een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor Verenigingen. Deze nieuwsbrief zal een aantal maal per jaar worden verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Deze nieuwsbrief zal op termijn het papieren Bestuurs-informatiebulletin vervangen. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden. Wanneer u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden door een e-mailbericht te sturen naar ledenadministratie@knsa.nl. U zult dan worden uitgeschreven en geen digitale nieuwsbrief meer ontvangen.


Nieuwe data voor evenement SchietsportTOTAAL 2013

Volgend jaar zal SchietsportTOTAAL niet vr de zomervakantieperiode plaatsvinden maar erna. De nieuwe datum is vastgesteld op 30, 31 augustus en 1 september 2013

Lees meer


Nieuw wedstrijdaanmeldingsformulier

Voor de opgave van wedstrijden is het digitale wedstrijdaanmeldings-formulier gewijzigd. Het oude digitale formulier in Microsoft Word voldeed niet meer.

Lees meer


Datum Algemene Vergadering 2013

De datum voor de volgende Algemene Vergadering van de KNSA is vastgesteld op zaterdag 13 april 2013.

Lees meer


Wijzigingen nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) per 01-01-2013

Met ingang van 1 januari 2013 wordt een nieuwe Drank- en Horecawet van kracht. Hierin zijn een aantal wijzigingen opgenomen die relevant zijn voor de (schiet)sport

Lees meer


Teruggave ecotaks 2010/2011

Het formulier voor teruggave van de ecotaks voor (schiet)sportverenigingen over de periode 2010/2011 is door 134 KNSA-verenigingen aan het Bondsbureau teruggezonden.

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA