Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 2

Leusden, 23 december 2010   

Hierbij ontvangt u de tweede uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor Verenigingen. Deze nieuwsbrief zal een aantal maal per jaar worden verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Deze nieuwsbrief zal op termijn het papieren Bestuurs-informatiebulletin vervangen. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden. Wanneer u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden door een e-mailbericht te sturen naar ledenadministratie@knsa.nl. U zult dan worden uitgeschreven en geen digitale nieuwsbrief meer ontvangen.


Openstelling ISK Harskamp nog onzeker

Er is nog geen duidelijkheid omtrent de wederopenstelling van de militaire schietbaan ISK Harskamp voor KNSA-schutters. Al met ingang van 1 juni 2010 is het ISK Harskamp voor KNSA-schutters gesloten in verband met het ontbreken van een Mal Onveilig Gebied. Deze MOG is een berekening op basis van maximale dracht, maximale elevatie, ricochet-afstand en scherfafstand, voor zo ver van toepassing.

Lees meer


300-meterbaan Emmen

Hoewel de bouw van de nieuwe 300-meter-schermenschietbaan in Emmer-Compascuum gestaag vordert, is er vertraging opgetreden in de te verwachten oplevering van deze accommodatie. De 17 schermen zijn inmiddels gereed en nu wordt gewerkt aan de baanzool.

Lees meer


CWM 2005 wederom verlengd

De Staatssecretaris van Justitie heeft op 10 december 2010 voor de derde keer de Circulaire wapens en munitie 2005 (CWM) verlengd. De geldigheid is verlengd tot 31 december 2011.

Lees meer


Nieuw (extra) mutatieformulier

Wijzigingen in het ledenbestand van een vereniging worden door de secretarissen van de desbetreffende verenigingen aan de KNSA gemeld door middel van een mutatieformulier. Mutaties zijn aanmeldingen van nieuwe schutters, afmeldingen, adreswijzigingen, enzovoorts.

Lees meer


Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Overeenkomstig de minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF voor sportbonden, dienen alle Nederlandse sportbonden een vertrouwenscontactpersoon (VCP) te benoemen. Deze VCP is de contactfunctionaris binnen de sportbond met betrekking tot seksuele intimidatie. Bestuur en Directie van de KNSA hebben daarvoor benoemd mevrouw M.E.T.C. (Manon) Stroux.

Lees meer


VOG

Voor de aanmelding van nieuwe leden c.q. schutters is het overleggen van een originele Verklaring Omtrent het Gedrag vereist. De aanvrager van de Verklaring Omtrent het Gedrag moet daarvoor een aanvraagformulier invullen en deze aanvraag bij het Gemeentebestuur in zijn of haar woonplaats indienen. Deze aanvraag is bestemd voor het lidmaatschap van een schietvereniging.

Lees meer


Tarieven opleidingen 2011

Als gevolg van een stijging van kosten, indexering en omdat de subsidie-inkomsten worden verminderd, worden de tarieven voor deelname aan een aantal opleidingen en cursussen in 2011 verhoogd.

Lees meer


Nieuwe WOK-cursus Scheidsrechter Kleiduiven

Naast de vier bestaande opleidingen voor Wedstrijdorganisatorisch Kader is inmiddels een nieuwe, vijfde WOK-opleiding door de KNSA ontwikkeld, namelijk: Scheidsrechter Kleiduiven.

Lees meer


Vacatures

Op dit moment zijn er veel vacatures voor diverse functies van KNSA-bestuurders en -commissieleden. District 3 spant wat dat betreft wel de kroon, met maar liefst vijf openstaande functies.

Lees meer


SchietsportTOTAAL 2011

Het KNSA-bestuur heeft besloten om in 2011 wederom het evenement SchietsportTOTAAL te organiseren. Drie dagen lang zal de schietsport in al haar facetten centraal staan, evenals voorgaande jaren op het Nationaal Sportcentrum van NOC*NSF "Papendal", nabij Arnhem. De drie dagen zijn: vrijdag, zaterdag en zondag 1, 2 en 3 juli 2011.

Lees meer


Teruggave ecotaks periode 2008-2009

Het Ministerie van VWS heeft inmiddels definitief besloten om weer tot teruggave van de ecotaks over de periode 2008-2009 over te gaan en inmiddels is aan de KNSA een totaalbedrag van 88.914,00 uitgekeerd.

Lees meer


Sluiting bureau i.v.m. feestdagen

Het Bondsbureau in Leusden zal wederom tussen de Kerst en Nieuwjaar zijn gesloten, namelijk van maandag 27 tot en met vrijdag 31 december 2010.

Lees meer


Algemene Vergadering KNSA 2011

De Algemene Vergadering van de KNSA zal volgend jaar wederom plaatsvinden op het Nationaal Sportcentrum Papendal, nabij Arnhem, en wel op zaterdag 9 april 2011.

Lees meer


Contributieafdracht en entreegelden 2011

Zoals ook eerder bericht is door de Algemene Vergadering van 2010 besloten de contributieafdracht en de entreegelden voor 2011 niet te wijzigen. Deze zijn derhalve hetzelfde als in 2009 en 2010.

Lees meer


Indienen mutaties ledenadministratie uiterlijk 10 januari 2011

n verband met de opmaak van de jaarfactuur 2011, herinneren wij u er aan dat alle mutaties in het ledenbestand van uw vereniging bij voorkeur vr 1 januari 2011, doch niet later dan 10 januari 2011 in ons bezit dienen te zijn, uiteraard per officieel mutatieformulier.

Lees meer


Betaling facturen contributieafdracht vanaf 2011 op apart rekeningnummer

Specifiek voor de betaling van de contributieafdracht heeft de KNSA een nieuw bankrekeningnummer ingesteld dat luidt: 94.35.34.534. Met ingang van 1 januari 2011 wordt dit rekeningnummer automatisch vermeld op de facturen en de acceptgirokaarten.

Lees meer


©KNSA