Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 19

Leusden, 1 oktober 2012   

CORRECTIE

In de nieuwsbrief nummer 18 op 1 oktober 2012 verzonden is in het artikel omtrent de nieuwe CWM 2012 II een fout geslopen, aldus Mr. P. Hoogeveen. In de tekst zijn restricties gesteld aan het gebruik van verenigingswapens na 1 jaar lidmaatschap bij een schietvereniging. Die restricties zijn echter alleen van toepassing  voor het gebruik van verenigingswapens buiten de vereniging, zoals bijvoorbeeld bij wedstrijden. Voor het gebruik van verenigingswapens binnen de vereniging en gelden deze restricties niet  en dat betekent dat in het tweede jaar lidmaatschap leden van schietverenigingen alle vuurwapens  mogen gebruiken die zijn toegelaten binnen alle KNSA gereglementeerde  en erkende disciplines. Onze verontschuldigingen voor deze vergissing.

Hieronder volgt de gewijzigde tekst met de betrekking tot de nieuwe CWM 2012 II van Mr. P. Hoogeveen.


Nieuwe CWM 2012 II

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft een gewijzigde Circulaire wapens en munitie 2012 II vastgesteld die per 1 oktober 2012 in werking treedt.

Lees meer


©KNSA