Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 18

Leusden, 1 oktober 2012   

Hierbij ontvangt u een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor Verenigingen. Deze nieuwsbrief zal een aantal maal per jaar worden verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Deze nieuwsbrief zal op termijn het papieren Bestuurs-informatiebulletin vervangen. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden. Wanneer u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden door een e-mailbericht te sturen naar ledenadministratie@knsa.nl. U zult dan worden uitgeschreven en geen digitale nieuwsbrief meer ontvangen.


Brief Minister aan TK inzake aanvraagproces wapenverloven

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft in een brief van 26 september 2012 de Tweede Kamer nader geinformeerd omtrent het aanvraagproces en het toezicht op wapenverloven.

Lees meer


Nieuwe CWM 2012 II

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft een gewijzigde Circulaire wapens en munitie 2012 II vastgesteld die per 1 oktober 2012 in werking treedt.

Lees meer


Wijzigingen in Schiet- en Wedstrijdreglement per 01-10-2012

Met ingang van het nieuwe wedstrijdseizoen op 1 oktober 2012 zijn weer een aantal wijzigingen in het Schiet- en Wedstrijdreglement voorgesteld door de Landelijke Technische Commissies en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur.

Lees meer


Uitbreiding KNSA-website

De KNSA-website is verder uitgebreid met informatie bestemd voor de leden, vermeld onder het tabblad LEDENINFORMATIE

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigignen

Lees meer


©KNSA