Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 17

Leusden, 30 augustus 2012   

Hierbij ontvangt u een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor Verenigingen. Deze nieuwsbrief zal een aantal maal per jaar worden verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Deze nieuwsbrief zal op termijn het papieren Bestuurs-informatiebulletin vervangen. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden. Wanneer u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden door een e-mailbericht te sturen naar ledenadministratie@knsa.nl. U zult dan worden uitgeschreven en geen digitale nieuwsbrief meer ontvangen.


Mededeling

Het onderzoeksbureau Beke heeft de KNSA gevraagd onderstaand bericht onder de aandacht van de bij de KNSA aangesloten schietverenigingen te brengen:

Lees meer


Start nieuwe wedstrijdseizoen 2012/2013

Het nieuwe wedstrijdseizoen gaat binnenkort weer van start, te weten op 1 oktober 2012 en dientengevolge wordt dan weer een aantal wijzigingen van kracht,

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA