Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 14

Leusden, 17 april 2012   

Hierbij ontvangt u wederom een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor Verenigingen. Deze nieuwsbrief zal een aantal maal per jaar worden verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Deze nieuwsbrief zal op termijn het papieren Bestuurs-informatiebulletin vervangen. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden. Wanneer u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden door een e-mailbericht te sturen naar ledenadministratie@knsa.nl. U zult dan worden uitgeschreven en geen digitale nieuwsbrief meer ontvangen.


Teruggave ecotaks 2010-2011

Met genoegen bericht de KNSA u dat het Ministerie van VWS wederom, en wel voor de periode 2010-2011, sportverenigingen de mogelijkheid biedt om via de landelijke sportbond om teruggave van een deel van de energiebelasting te verzoeken.

Lees meer


Sport Medische Instellingen

Sinds 1 november 2011 hebben weer een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de gegevens van de Sportmedische Instellingen die door de Federatie van Sportmedische Instellingen worden erkend

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA