Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 11

Leusden, 17 januari 2012   

Hierbij ontvangt u een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor Verenigingen. Deze nieuwsbrief zal een aantal maal per jaar worden verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Deze nieuwsbrief zal op termijn het papieren Bestuurs-informatiebulletin vervangen. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden. Wanneer u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden door een e-mailbericht te sturen naar ledenadministratie@knsa.nl. U zult dan worden uitgeschreven en geen digitale nieuwsbrief meer ontvangen.


Circulaire wapens en munitie 2012

De Circulaire wapens en munitie (CWM 2005) is in 2010 door het Ministerie van (Veiligheid &) Justitie geëvalueerd. De KNSA is destijds nauw betrokken geweest bij die evaluatie en ook het evaluatierapport van de KNSA zelf met als titel “Kaf & Koren” (2009) heeft als input voor die evaluatie gediend.

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Een overzicht van vervallen leden, nieuwe leden, etc.

Lees meer


©KNSA