Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 10

Leusden, 15 december 2011   Teruggave ecotaks 2009-2010

Het formulier voor teruggave van de ecotaks voor (schiet)sportverenigingen over de periode 2009-2010, is door 127 KNSA-verenigingen aan het Bondsbureau terug-gezonden. Dientengevolge is door het Ministerie van VWS aan de KNSA een totaal-bedrag van € 90.503,88 uitgekeerd,

Lees meer


KNSA-Dopingreglement 2011/2012

In vervolg op het de destijds nieuwe World Anti-Doping Code is het KNSA-dopingreglement in 2003 en daarna in 2008 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de KNSA. In 2011 is de World Anti-Doping Code echter wederom herzien waardoor alle Nationale Bondsreglementen vóór 1 januari 2012 opnieuw dienden te worden vastgesteld.

Lees meer


Dick Boschman bondscoach Jong Oranje

De KNSA gaat zich de komende jaren in haar topsportprogramma’s nadrukkelijk richten op jonge talenten. Inmiddels zijn drie nieuwe jonge Luchtgeweerschutters ingestroomd in het fulltime-topsportprogramma Jong Oranje op het CTO (Centrum voor Topsport en Opleiding) op het Nationaal Sportcentrum Papendal in Arnhem.

Lees meer


Indienen mutaties ledenadministratie uiterlijk 10 januari 2012

In verband met de opmaak van de jaarfactuur 2012, herinneren wij u er aan dat alle mutaties in het ledenbestand van uw vereniging bij voorkeur vóór 1 januari 2012, doch niet later dan 10 januari 2012 in ons bezit dienen te zijn, uiteraard per officieel mutatieformulier.

Lees meer


Contributieafdracht en entreegelden 2012

Zoals ook eerder bericht is door de Algemene Vergadering van 2011 besloten de contributieafdracht en de entreegelden voor 2012 wederom niet te wijzigen. Deze zijn derhalve hetzelfde als in 2009, 2010 en 2011.

Lees meer


Tarief afdracht BUMA (via KNSA) voor 2012

De collectieve BUMA-regeling die de KNSA heeft afgesloten voor haar leden (verenigingen) waardoor een korting wordt gegeven aan die verenigingen voor de BUMA-afdracht, is door BUMA voor 2012 aangepast.

Lees meer


Bestuurs- en commissiewijzigingen KNSA

Lees meer


Wet Van Dam per 01-12-2011 van kracht

Per 1 december jongstleden is er een wetswijziging van kracht geworden ten aanzien van lidmaatschappen en abonnementen, ook wel de “Wet Van Dam” genoemd. Deze wet is bedoeld om de consument te beschermen tegen het stilzwijgend verlengen van producten of diensten

Lees meer


Sport Medische Instellingen

Sinds juni 2011 hebben weer een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de gegevens van de Sportmedische Instellingen die door de Federatie van Sportmedische Instellingen worden erkend

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA