Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 1

Leusden, 14 oktober 2010   
Hierbij ontvangt u de eerste uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor Verenigingen. Deze nieuwsbrief zal een aantal maal per jaar worden verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Deze nieuwsbrief zal op termijn het papieren Bestuurs-informatiebulletin vervangen. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als onvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden. Wanneer u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden door een e-mailbericht te sturen naar ledenadministratie@knsa.nl. U zult dan worden uitgeschreven en geen digitale nieuwsbrief meer ontvangen.

Nieuw exemplaar VOG en controle van de echtheid

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) heeft voorzorgsmaatregelen genomen, zodat een VOG zeer moeilijk is na te maken. De echtheid van de VOG kan eenvoudig worden vastgesteld. Uiteraard wordt de echtheid door het KNSA-bondsbureau gecontroleerd, maar het is van belang dat ook verenigingsbesturen de echtheid controleren om te voorkomen dat er sprake is van een vervalsing.

Lees meer


Organisatie Nederlandse Kampioenschappen Pistool 2011

De Landelijke Technische Commissie Pistool roept hierbij verenigingen op zich te melden voor de organisatie van (één of meerdere) Nederlandse Kampioenschappen. Verenigingen die zich voor de organisatie daarvan aanmelden verplichten zich een baankeuring toe te staan en de schietbanen eventueel aan te passen aan de gestelde eisen van de ISSF en KNSA.

Lees meer


Wijzigingen in het Schiet- en Wedstrijdreglement per 1 oktober 2010

Op 1 oktober 2010 zijn een aantal wijzigingen in het Schiet- en Wedstrijdreglement in werking getreden, namelijk: DEEL I – ALGEMENE BEPALINGEN

Lees meer


Toepassing categorie-indeling

De deelnemers aan de onder auspiciën van de KNSA georganiseerde wedstrijden, kunnen worden ingedeeld in categorieën. Een categorie is een indeling op grond van “geslacht en leeftijd”, zoals senioren-heren, senioren-dames, veteranen-heren, enzovoorts.

Lees meer


Ranking officieel van start

In 2008 is voor het eerst in een pilot-vorm van start gegaan het systeem van ranking. Ranking is het plaatsen c.q. positioneren van wedstrijdschutters per wapengroep, per discipline en per categorie.

Lees meer


Wijziging Kaderlicentieregeling

De Kaderlicentieregeling is op 7 september 2010 enigszins aangepast en is te vinden op de website onder Ledeninformatie > Opleidingen > Kaderlicentieregeling.

Lees meer


Update ISK Harskamp

In totaal hebben maar liefst 2.567 schietsportverenigingen en individuele sportschutters de Harskamp-petitie digitaal ondertekend.

Lees meer


Gebruik luchtcilinders

Begin 2010 heeft het KNSA-bestuur besloten vooralsnog geen uitvoering te geven aan de ISSF-bepaling 6.2.2.8 (ISSF-reglement deel 6 – Technical Rules for All shooting Disciplines) waarin is opgenomen dat het gebruik van luchtcilinders CO2 en perslucht, na de op de cilinder vermelde datum van gebruiksduur, niet meer is toegestaan. Deze gebruiksduur varieert van 10 tot 20 jaar na productiedatum.

Lees meer


Nieuwe teksten op KNSA-website

Onlangs zijn enkele teksten op de website vernieuwd c.q. aangevuld. Het betreft o.a. een gewijzigde versie van de tekst over het schietsportonderdeel Kleiduiven (i.v.m. de nieuwe disciplines Sporting Skeet en Sporting Trap) en nieuwe teksten voor het maken van een spreekbeurt (te vinden onder ALGEMEEN).

Lees meer


Sportwerkgever.nl

De Werkgevers Organisatie in de Sport, afgekort: de WOS, is de zeg maar “branche-organisatie” voor werkgevers in de sport. De WOS reikt verder dan alleen sportbonden en koepelorganisaties die lid zijn van de WOS; ook sportverenigingen waar mensen (al dan niet als vrijwilliger) werken, behoren tot het aandachtsgebied van de WOS.

Lees meer


©KNSA