< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 13

2010

Juli

Editienr.: 71

Algemene Vergadering KNSA 2011
De Algemene Vergadering van de KNSA zal volgend jaar wederom plaatsvinden op het Nationaal Sportcentrum Papendal, nabij Arnhem, en wel op zaterdag 9 april 2011.

Nieuwe aanvulling 2010 KNSA-Vademecum
Inmiddels zijn alle wijzigingen in het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement zoals bekrachtigd door de Algemene Vergadering van 2010, alsmede de wijzigingen in de KNSA-statuten zoals goedgekeurd in diezelfde vergadering, en de wijzigingen in de ISSF Rules, in de nieuwe aanvulling 2010 voor het KNSA Vademecum verwerkt. Naar verwachting zal deze aanvulling in de loop va n juli van dit jaar worden verzonden aan alle desbetreffende abonnees. De laatste versies van de KNSA-reglementen, inclusief alle wijzigingen die zijn goedgekeurd na de Algemene Vergadering in april 2010, zijn gepubliceerd op de website www.knsa.nl (Ledeninformatie → Reglementen en Statuten).

Sluiting Bondsbureau in week 31
Het Bondsbureau van de KNSA in Leusden zal, in verband met de vakantieperiode, een week gesloten zijn, namelijk van maandag 2 tot en met vrijdag 6 augustus 2010. Op maandag 9 augustus 2010 is het Bondsbureau weer nor¬maal bereikbaar vanaf 08.30 uur.

Teruggave ecotaks 2008-2009
Het formulier voor teruggave van de ecotaks voor (schiet)sportverenigingen over de periode 2008-2009 is door 132 KNSA-verenigingen aan het Bondsbureau teruggezonden. Dientengevolge zal naar verwachting in november 2010 door het Ministerie van VWS een teruggave van in totaal € 115.365,43 aan de KNSA worden uitgekeerd. De desbetreffende bedragen zullen vervolgens door de KNSA aan de participerende schietsportverenigingen worden overgemaakt.

Door het Ministerie van VWS kan nog worden niet meegedeeld of ook over de periode 2009-2010 de teruggaveregeling voor ecotaks wederom van kracht zal zijn. Zodra hierover meer bekend is, zal daarover uiteraard wederom worden gepubliceerd in het Bestuursbulletin. Naar verwachting zal dit zijn omstreeks april/mei 2011.

Kalender niet meer in bondsmagazine Schietsport, maar op knsa.nl
In verband met de nieuwe redactionele formule van het bondsmagazine Schietsport en de aanzienlijk verminderde frequentie van verschijning daarvan, wordt de wedstrijdkalender niet meer in het bondsmagazine gepubliceerd.

Al lange tijd was de wedstrijdkalender op onze website www.knsa.nl vermeld, maar zonder de noodzakelijke inschrijfgegevens; die stonden nog alleen in het bondsmagazine. Inmiddels is ook de wedstrijdkalender op internet, vanwege het niet meer publiceren in Schietsport, voorzien van de noodzakelijke inschrijfgegevens.

In de laatste kolom van de wedstrijdkalender kunt u klikken op het daar vermelde nummer van inschrijving, waarna de inschrijfgegevens voor deze wedstrijd verschijnen, zoals telefoonnummer, e-mailadres en /of internet-site. Adresgegevens worden, ter bescherming van de privacy, op internet niet vermeld.

ISK Harskamp tot nader order gesloten; petitie online
Het civiel gebruik door KNSA-schutters van het Infanterie Schietkamp (ISK) Harskamp is tot nader order niet toegestaan. Dit teleurstellende bericht en de motieven die daaraan ten grondslag liggen, staan uitgebreid omschreven als nieuwsbericht op de KNSA-website www.knsa.nl. Inmiddels is door het Bestuur en Directie van de KNSA een petitie opgesteld die aan de Minister van Defensie zal worden aangeboden, teneinde de schietsportbeoefening voor KNSA-schutters op de Harskamp weer mogelijk te maken.

De petitie is inmiddels op de homepage knsa.nl vermeld en het KNSA-bestuur roept zowel verenigingen als sportschutters op de petitie online te ondertekenen, zodat het verzoek aan de Minister kracht wordt bijgezet.

Secretariaatswijzigingen KNSA-verenigingen

Adreswijzigingen van verenigingen worden uitsluitend gepubliceerd in het KNSA-bestuursbulletin. Een volledig overzicht van alle aangesloten schietverenigingen inclusief de adresgegevens daarvan, is jaarlijks opgenomen in het KNSA-jaarverslag. Het jaarverslag 2010 wordt bij de convocatiestukken voor de Algemene Vergadering van 2011 aan alle KNSA-verenigingen toegezonden.