< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 12

2009

Juli

Editienr.: 66

Nieuwe Medewerker Bondsbureau Leusden
Per 15 juni 2009 is in dienst getreden als Coördinator Sportontwikkeling de heer Berry Kooiman. De heer Kooiman zal parttime op het KNSA-bondsbureau werkzaam zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Berry Kooiman is tevens lid van de Kernploeg Geweer en neemt per 2009 deel aan het fulltime topsportprogramma van de KNSA; hij besteedt zijn verdere tijd aan dit Topsportprogramma.

Berry Kooiman is per e-mail rechtstreeks bereikbaar op het e-mailadres: sportontwikkeling@knsa.nl; zijn rechtstreeks telefoonnummer is: 033-4601996. Uiteraard is Berry ook te bereiken via het algemene telefoonnummer 033-4622388 en e-mailadres: info@knsa.nl.


Nieuwe aanvulling 2009 KNSA-Vademecum
Inmiddels zijn alle wijzigingen in het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement zoals bekrachtigd door de Algemene Vergadering van 2009, alsmede de wijziging in de KNSA-statuten zoals goedgekeurd in diezelfde vergadering, en de wijzigingen in de ISSF Rules, in de nieuwe aanvulling 2009 voor het KNSA Vademecum verwerkt. Naar verwachting zal deze aanvulling eind juli/begin augustus van dit jaar worden verzonden aan alle desbetreffende abonnees.


Senior Games 2009
Van 7 tot en met 12 september 2009 worden gehouden de Senior Games, een internationaal evenement voor sporters vanaf 50 jaar. Het merendeel van de sportactiviteiten zal plaatsvinden in de Provincie Zeeland, en de organisatie verwacht zo’n 4.000 atleten.

Voor de schietsport worden de Olympische onderdelen Luchtgeweer, Luchtpistool en Kleinkalibergeweer georganiseerd bij de Schietvereniging Het Markiezaat in Bergen op Zoom, en de discipline Kleiduiven Skeet wordt gehouden bij de Schietvereniging De Schutterij in Hulst.

De inschrijving is mogelijk voor bij de KNSA geregistreerde schutters of schutters van een landelijke schietsportorganisatie uit andere landen.

Meer informatie omtrent de Senior Games, alsmede de mogelijkheid voor inschrijving, is te lezen in bijgevoegde folder en op de website www.seniorgames2009.nl.


KNSA-bodywarmer
Gebleken is dat de letters die op de rug van de KNSA-bodywarmer voor bestuurders en commissieleden zijn bevestigd, tijdens het dragen c.q. wassen kunnen loslaten. Indien dat het geval is, kunnen deze bodywarmers naar het Bondsbureau te worden teruggezonden; deze zullen dan worden hersteld.


Teruggave ecotaks 2007-2008
Het formulier voor teruggave van de ecotaks voor (schiet)sportverenigingen over de periode 2007-2008 is door 138 KNSA-verenigingen aan het Bondsbureau teruggezonden. Dientengevolge zal naar verwachting in november 2009 door het Ministerie van VWS een teruggave van in totaal € 164.124,19 aan de KNSA worden uitgekeerd. De desbetreffende bedragen zullen vervolgens door de KNSA aan de participerende schietsportverenigingen worden overgemaakt.

Door het Ministerie van VWS kan nog worden niet meegedeeld of ook over de periode 2008-2009 de teruggaveregeling voor ecotaks wederom van kracht zal zijn. Zodra hierover meer bekend is, zal daarover uiteraard wederom worden gepubliceerd in het Bestuursbulletin. Naar verwachting zal dit zijn omstreeks april/mei 2010.


Gehandicapte sportschutters onder vleugels KNSA
De schietsport voor schutters met een beperking valt sinds zaterdag 27 juni 2009 ook officieel onder de KNSA. Op die zaterdag van SchietsportTOTAAL in Papendal werd de overdracht daadwerkelijk een feit. Dit betekent dat alle schietsportactiviteiten voor gehandicapte sporters vanaf dan niet meer door Gehandicaptensport Nederland (voorheen: NebasNsg) worden georganiseerd, maar uitsluitend door de landelijke sportbond, de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie dus. Gehandicaptensport Nederland blijft wel bestaan maar richt zich uitsluitend nog op het geven van algemene informatie over mensen met een handicap en niet meer op het aanbieden van sportactiviteiten voor deze doelgroep. Ook bij de (meeste) overige landelijke sportbonden is deze overdracht inmiddels een feit.


Overzicht Districtsbestuurders na DLV's 2009:
Hieronder een geactualiseerd overzicht van de inmiddels door de diverse Districtsledenvergaderingen van 2009 benoemde nieuwe Districtsbestuurders. Deze gegevens worden eveneens vermeld op de KNSA-website www.knsa.nl onder LEDENINFORMATIE/Contact/Adresgegevens:

DISTRICT 1
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder

Correspondentie-adres:
p/a Waardeel 9, 9531 EA  BORGER

Voorzitter: G.D. Yspeert, tel. 050-5273049
Secretaris: vacant
Penningmeester: vacant
DTC-LG: P. Niezing, tel. 0599-235305
DTC-KKG: W. Harteveld, tel. 0595-425804
DTC-GKG: L. van der Velde, tel. 0512-361685
DTC-P: S. van Slochteren-Ravensbergen, tel. 0528-351915
DTC-HW: vacant
DTC-Kleiduiven: G.L. Snaterse, tel. 0598-627306

DISTRICT 2
Gelderland, Utrecht, Flevoland en 't Gooi

Correspondentie-adres:
Arnhemseweg 39, 6991 DK  RHEDEN

Voorzitter: J.M. Mesman, tel. 0344-631682
Secretaris: F.L.H. van Bokhoven, tel. 026-3706499
Penningmeester: F.H.B. van Eck, tel. 030-6958256
DTC-LG: J.T.J. Volmeijer, tel. 0481-462245
DTC-KKG: G.A. Wolters, tel. 0570-752329
DTC-GKG: H.D.A. van Zanten, tel. 0342-416528
DTC-P: vacant
DTC-HW: C.T. van der Vlist, tel. 033-4952773
DTC-Kleiduiven: M.W. Erhart, tel. 0344-622517

DISTRICT 3
Noord-Holland (-/- 't Gooi) en Zuid-Holland

Correspondentie-adres:
p/a Scheg 13, 2291 MH  WATERINGEN

Voorzitter: G.H.M. Lejeune, tel. 033-2588494
Secretaris: vacant
Penningmeester: R.H.J. van der Weijden, tel. 0174-297800
DTC-LG: D. van Loopik, tel. 010-4713175
DTC-KKG: vacant
DTC-GKG: G.B.M. Hulshof, tel. 023-5288438
DTC-P: R. Driest, tel. 010-5012376
DTC-HW: G.H.M. Lejeune, tel. 033-2588494
DTC-Kleiduiven: J.H.M. Asselman, tel. 070-3933089

DISTRICT 4
Noord-Brabant, Limburg en Zeeland

Correspondentie-adres:
Bijnenhof 6, 5581 TS  WAALRE

Voorzitter: A.H. Peters, tel. 024-6454708
Secretaris: E.J.W. van Berkom, tel. 040-2215310
Penningmeester: E.J.W. van Berkom, tel. 040-2215310
DTC-LG: P.W. Moeskops, tel. 0499-399543
DTC-KKG: E.H.C.H. Arts, tel. 0478-512501
DTC-GKG: M.W.J. de Kort, tel. 076-5439105
DTC-P: P. van Rhee, tel. 077-4743702
DTC-HW: J.F.M. Verstappen, tel. 077-3829674
DTC-Kleiduiven: vacant

 
Sportmedische Instellingen
Sinds februari 2009 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden in de Sportmedische Instellingen die door de Federatie van Sportmedische Instellingen worden erkend:

Adreswijziging:
Sportmedisch Centrum Tilburg
was:                                nieuw:
Goirleseweg 34              Olympiaplein 384
5026 PC  TILBURG         5022 DX  TILBURG

Tevens is er met betrekking tot de SMI (Máxima Medisch Centrum (SportMáx) naast de locatie Velhoven één locatie bijgekomen in Eindhoven.        

Een compleet overzicht van deze Sportmedische Instellingen en de meest actuele gegevens, zijn te bekijken op de website www.sportgeneeskunde.com of www.sportzorg.nl.


Gegevens nieuwe leden
Hieronder volgen de correspondentie-adressen en de beoefende wapengroepen van de nieuwe KNSA-verenigingen, zoals die zijn gepubliceerd in de uitgaven van mei en juni 2009 van Schietsport.

LG = Luchtgeweer; LP = Luchtpistool; KKG = Klein Kaliber Geweer; KKP = Klein Kaliber Pistool; GKG = Groot Kaliber Geweer; GKP = Groot Kaliber Pistool; HWG = Historische Wapens Geweer; HWP = Historische Wapens Pistool; HWK = Historische Wapens Kanon, HWKLE = Historische Wapens Kleiduiven; ACTSH = Action Shooting; KLEI = Kleiduiven; BIAT = Zomerbiatlon; OLS = Limburgse Schuttersbuks

 KNSA-Nr.  Naam schietvereniging  Beoefende
wapengroepen
 1365  Vereniging Trefhetpunt  KKG/KKP/GKP
 1715  SV Euroarms  LG/LP/KKG/
KKP/GKP/HWG/HWP
 1995  SSV World-Skeet  KKG/KKP/GKG/GKP/KLEI
 8553  SV Ons Genoegen  KKG/KKP
 8556  SSV 2Shoot  LG/LP/KKG/KKP/GKG/GKP

   
Secretariaatswijzigingen KNSA-verenigingen
In plaats van publicatie in het bondstijdschrift Schietsport, worden adreswijzigingen van verenigingen uitsluitend nog gepubliceerd in het bestuursbulletin.

Uiteraard wordt een volledig overzicht van alle aangesloten schietverenigingen inclusief de adresgegevens daarvan, jaarlijks opgenomen in het KNSA-jaarverslag. Het jaarverslag over 2008 is meegezonden bij de convocatiestukken voor de Algemene Vergadering van 2009. Het jaarverslag over 2009 zal omstreeks maart 2010 bij de stukken voor de AV 2010 aan alle leden worden verzonden.

Het komt regelmatig voor dat schutters hun adreswijzigingen rechtstreeks aan het Bondsbureau melden i.p.v. aan de schietvereniging. Dit komt ook doordat er schietverenigingen zijn die hun leden voor dit soort mutaties direct naar het Bondsbureau doorverwijzen. Deze wijzigingen dienen echter door de secretaris van de desbetreffende schietvereniging per officieel KNSA-mutatieformulier (schriftelijk) aan het Bondsbureau doorgegeven te worden.