< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 11

2008

December

Editienr.: 63

Sluiting Bondsbureau in verband met Kerst en Oud en Nieuw

Het Bondsbureau in Leusden zal wederom tussen de Kerst en Nieuwjaar zijn gesloten, namelijk van maandag 29 december 2008 tot en met vrijdag 2 januari 2009. Op maandag 5 januari 2009 zijn de medewerkers van het bureau u vanaf 08.30 uur graag weer van dienst.


Algemene Vergadering KNSA 2009

De locatie voor de Algemene Vergadering van de KNSA van volgend jaar is gewijzigd!

Deze Algemene Vergadering zal plaatsvinden op het Nationaal Sportcentrum Papendal, nabij Arnhem, op zaterdag 4 april 2009.

De convocatie daarvoor zal, samen met de agenda en bijbehorende documenten, begin maart 2009 worden verzonden aan alle KNSA-leden en genodigden. Deelname is uitsluitend mogelijk door bestuursleden van verenigingen, dan wel door schutters die door hun contribuerende vereniging daarvoor schriftelijk zijn gemachtigd. Aanmeldingen voor deelname dienen voorts vooraf te worden opgegeven door middel van het bij de vergaderstukken bijgesloten aanmeldingsformulier.

 

Sportmedische Instellingen:

Sinds maart 2008 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden in de Sportmedische Instellingen die door de Federatie van Sportmedische Instellingen worden erkend:

Nieuwe instellingen:

Sportkliniek MEC (Medical Expertise Clinics)
Pascalweg 17
3208 KL  SPIJKENISSE

SGA Diaconessenhuis Leiden
Houtlaan 55
2334 CK  LEIDEN

Verhuizing/naamswijziging:

Sportmedisch Centrum JBZ
Marathonloop 9 (adreswijziging)
5235 AA  DEN BOSCH
telefoon: 073-6491200

Een compleet overzicht van deze Sportmedische Instellingen en de meest actuele gegevens, zijn te bekijken op de website www.sportgeneeskunde.com of www.sportzorg.nl.

 

Contributieafdracht en entreegelden 2009:

Door de Algemene Vergadering van 2008 is besloten de contributie-afdracht voor  senior-schutters met € 2,00 te verhogen. Derhalve bedraagt vanaf 2009 de afdracht voor een senior-schutter € 32,00 en voor een senior-gezinsschutter € 27,00. De basisafdracht per vereniging wijzigt dientengevolge van € 300,00 in € 320,00. De overige contributieafdracht alsmede de entreegelden blijven ongewijzigd.

Voor de volledigheid hierbij een compleet overzicht voor 2009:
 
Entreegelden

Contributieve schutter
 €   25,00
Juniorschutter  €     0,00

Contributieafdracht

Basisafdracht
vereniging
 €   320,00  10 senior leden

seniorschutter €   32,00
senior-gezinsschutter 
€   27,00
juniorschutter-A
€   11,50
juniorschutter-B 
€     6,50
juniorschutter-C
€     6,50
junior-gezinsschutter
€     6,50

Voor die verenigingen met minder dan tien (10) contributieve schutters wordt de aanvulling tot de basisafdracht van € 320,00 als aparte toeslag op de factuur vermeld.


Indienen mutaties ledenadministratie uiterlijk 10 januari 2009

In verband met de opmaak van de jaarfactuur 2009, herinneren wij u er wederom aan dat alle mutaties in het ledenbestand van uw vereniging bij voorkeur vóór 1 januari 2009, doch niet later dan 10 januari 2009 in ons bezit dienen te zijn, uiteraard per officieel mutatieformulier. Na 10 januari 2009 wordt door ons de jaarcontributie-factuur opgemaakt die aan alle verenigingen in het begin van het jaar toegezonden wordt.

Wij wijzen u er tevens op dat alleen nadat de jaarfactuur volledig is betaald, wij kunnen overgaan tot de verzending van de schutterslicenties. Het is niet mogelijk dat de contributieafdracht voor schutters die zijn opgenomen in deze jaarfactuur maar die pas na 10 januari aanstaande door een vereniging bij ons worden afgemeld, door ons wordt gerestitueerd.


Gegevens nieuwe leden:

Hieronder volgen de correspondentie-adressen en de beoefende wapengroepen van de nieuwe KNSA-verenigingen, zoals die zijn gepubliceerd in de uitgaven november en december 2008 van Schietsport.

LG = Luchtgeweer; LP = Luchtpistool; KKG = Klein Kaliber Geweer; KKP = Klein Kaliber Pistool; GKG = Groot Kaliber Geweer; GKP = Groot Kaliber Pistool; HWG = Historische Wapens Geweer; HWP = Historische Wapens Pistool; HWK = Historische Wapens Kanon, HWKLE = Historische Wapens Kleiduiven; ACTSH = Action Shooting; KLEI = Kleiduiven; BIAT = Zomerbiatlon; OLS = Limburgse Schuttersbuks

 KNSA-
nummer 
 Naam schietvereniging   Beoefende
wapengroepen
 4004  SV Uithuizen   LG/LP/KKG/KKP/GKG/
GKP/HWG/HWP
 5650  SV Overdinkel   LG/LP
 8285  Reshoot  LG/LP/KKG/KKP/GKG/
GKP/HWG/HWP/HWKLEI/
KLEI

Secretariaatswijzigingen KNSA-verenigingen:

In plaats van publicatie in het bondstijdschrift Schietsport, worden adreswijzigingen van verenigingen uitsluitend nog gepubliceerd in het bestuursbulletin.

Uiteraard wordt een volledig overzicht van alle aangesloten schietverenigingen inclusief de adresgegevens daarvan, jaarlijks opgenomen in het KNSA-jaarverslag. Het jaarverslag over 2008 ontvangen alle KNSA-verenigingen bij de convocatie met bijlagen voor de Algemene Vergadering van 2009. Deze verzending zal begin maart 2009 plaatsvinden.

Het komt regelmatig voor dat schutters hun adreswijzigingen rechtstreeks aan het Bondsbureau melden i.p.v. aan de schietvereniging. Dit komt ook doordat er schietverenigingen zijn die hun leden voor dit soort mutaties direct naar het Bondsbureau doorverwijzen. Deze wijzigingen dienen echter door de secretaris van de desbetreffende schietvereniging per officieel KNSA-mutatieformulier (schriftelijk) aan het Bondsbureau doorgegeven te worden.