< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 11

2008

Januari

Editienr.: 58

Nieuwe RI&E voor sportverenigingen beschikbaar!
Zoals bekend, moet elke werkgever in Nederland zorgen voor een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Dat geldt ook voor sportverenigingen. Daarom heeft de WOS (Werkgevers Organisatie in de Sport) een aantal jaren geleden een RI&E specifiek voor sportverenigingen ontwikkeld. Dit biedt sportverenigingen twee dingen: een lijst met alle (sportspecifieke) risico's in de sportvereniging en een plan van aanpak voor het oplossen van deze risico's. Hiermee kunnen sportverenigingen de risico's binnen de vereniging terugdringen. De RI&E is daarmee de basis voor een systematisch arbobeleid.

Inmiddels is de RI&E voor sportverenigingen twee jaar oud. Sindsdien is veel gebruikservaring opgedaan en is de arbowetgeving gewijzigd. Reden voor de WOS om de huidige RI&E, in samenwerking met TNO Kwaliteit van Leven, te updaten en aan te passen voor wat betreft inhoud, internetlinks, software en preventietaken. De nieuwe RI&E is beschikbaar via de website: werkenindesportvereniging.nl, onder de button "Werkgeverswijzers" en vervolgens in de linkermenubalk op "Arbowijzer (RI&E)".


SchietsportTOTAAL 2008
Na het succes van het evenement SchietsportTOTAAL in 2007 heeft het KNSA-bestuur besloten in 2008 wederom SchietsportTOTAAL te organiseren. Drie dagen lang zal de schietsport in haar facetten centraal staan, evenals in 2007 op het Nationaal Sportcentrum van NOC*NSF "Papendal", nabij Arnhem. De drie dagen zijn: vrijdag, zaterdag en zondag 20, 21 en 22 juni 2008. In ieder geval worden tijdens SchietsportTOTAAL de Nederlandse Kampioenschappen Luchtdrukwapens (Pistool en Geweer) georganiseerd, de Nederlandse Kampioenschappen Zomerbiatlon en zal ook een schietsportbeurs onderdeel uitmaken van het programma. Voorts zullen wederom verscheidene workshops en symposia worden gehouden. Het zo succesvol verlopen evenement van vorig jaar wordt voortgezet en inmiddels wordt met verscheidene partijen overleg gevoerd over een verdere uitbreiding van dit evenement voor de schietsport in Nederland. Noteert de data vast in uw agenda! Via verscheidene publicaties, zoals op de KNSA-website, in het bondstijdschrift Schietsport en in dit Bestuursbulletin, zal regelmatig aandacht aan SchietsportTOTAAL worden besteed.


Gegevens nieuwe leden vanaf 04-12-2007 tot en met 10-01-2008:

KNSA-
nummer
Naam
schietvereniging
Beoefende wapengroepen
8426 Schuttersgilde St. Antonius
KKG/KKP
8753
Schietvereniging
When it Counts
KKG/KKP/GKG/GKP/Kleiduiven

LG = Luchtgeweer; LP = Luchtpistool; KKG = Klein Kaliber Geweer; KKP = Klein Kaliber Pistool; GKG = Groot Kaliber Geweer; GKP = Groot Kaliber Pistool; HWG = Historische Wapens Geweer; HWP = Historische Wapens Pistool; HWK = Historische Wapens Kanon, HWKlei = Historische Wapens Kleiduiven; AS = Action Shooting; Kleiduiven; Zomerbiatlon

Secretariaatswijzigingen
In plaats van publicatie in het bondstijdschrift Schietsport, worden adreswijzigingen van verenigingen uitsluitend nog gepubliceerd in het bestuursbulletin.

Uiteraard wordt een volledig overzicht van alle aangesloten schietverenigingen inclusief de adresgegevens daarvan, jaarlijks opgenomen in het KNSA-jaarverslag. Het jaarverslag van 2006 is, tezamen met de stukken voor de Algemene Vergadering van 31 maart 2007, inmiddels aan alle aangesloten verenigingen verzonden. Het jaarverslag over 2007 ontvangen de KNSA-verenigingen wederom bij de convocatiestukken voor de Algemene Vergadering van 5 april 2008. Deze verzending zal geschieden in maart 2008.

Het komt regelmatig voor dat schutters hun adreswijzigingen rechtstreeks aan het Bondsbureau melden i.p.v. aan de schietvereniging. Dit komt ook doordat er schietverenigingen zijn die hun leden voor dit soort mutaties direct naar ons doorverwijzen. Deze wijzigingen dienen echter door de secretaris van de betreffende schietvereniging per officieel KNSA-mutatieformulier aan ons gemeld te worden.