< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 10

2007

Juli

Editienr.: 55

KNSA schrijft 40.000ste schutter in
De Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie heeft het afgelopen jaar een forse ledengroei doorgemaakt. Inmiddels is op 30 juni, tijdens het evenement SchietsportTOTAAL, de 40.000-ste schutter gehuldigd. Deze 40.000ste schutter is de 11-jarige Naomi Hollander, woonachtig in Rhoon, een dorp dat grenst aan Rotterdam. Naomi Hollander is lid van de Zuidhollandse Schietvereniging Het Trefpunt te Poortugaal. Naomi Hollander is in aanraking gekomen met de schietsport en in het bijzonder deze vereniging via het project "Kies voor hart en sport" van NOC*NSF. "Kies voor hart en sport" maakt basisschoolkinderen van groep 7 en 8 ervan bewust dat er altijd een sport is die bij hen past. De Schietvereniging Het Trefpunt heeft aan dat project meegewerkt en sportintroductielessen georganiseerd. Naomi Hollander is op die wijze zo enthousiast over de schietsport geworden, dat zij uiteindelijk gekozen heeft voor het lidmaatschap bij deze vereniging.

Naomi Hollander is op 30 juni door KNSA-voorzitter Karel Greven, in de bloemetjes gezet en aan haar is de KNSA-licentie overhandigt. Bovendien heeft zij uit handen van de KNSA-voorzitter een splinternieuw luchtdrukgeweer van het merk Anschütz met een winkelwaarde van naar schatting € 1.600,00 ontvangen. Dat geweer is haar aanboden door een samenwerking van organisaties c.q. bedrijven, te weten de fabrikant van het geweer, Anschütz, de importeur, Mikx B.V. uit Groningen, en de KNSA zelf.


Teruggaaf ecotaks aan verenigingen over periode 2005-2006
Het formulier voor teruggave van de ecotaks voor (schiet)sportverenigingen over de periode 2005-2006, is door 149 KNSA-verenigingen aan het Bondsbureau teruggezonden. Dit is wederom een stijging van het aantal deelnemende verenigingen ten opzichte van vorig jaar. Dientengevolge zal naar verwachting in november 2007 door het Ministerie van VWS aan de KNSA een totaalbedrag van € 172.722,46 worden uitgekeerd. De desbetreffende bedragen zullen vervolgens door de KNSA aan de participerende schietsportverenigingen worden overgemaakt.

Door het Ministerie van VWS kan nog worden niet meegedeeld of ook over de periode 2006-2007 de teruggaveregeling voor ecotaks wederom van kracht zal zijn. Zodra hierover meer bekend is, zal daarover uiteraard wederom worden gepubliceerd in het Bestuursbulletin. Naar verwachting zal dit zijn omstreeks april/mei 2008.


Nieuwe huisvesting Bondsbureau
Al enige jaren is de huisvesting van het Bondsbureau voor het KNSA-bestuur punt van aandacht. Immers, het huidige bureau te Amersfoort is te klein geworden en eventuele personele uitbreiding is om die reden al helemaal niet mogelijk. Een verbouwing c.q. uitbreiding van de huidige huisvesting bleek geen reële optie te zijn. Al enige jaren is daarom een zoektocht geweest naar een andere huisvesting en uiteindelijk is een geschikt kantoor gevonden aan de Landweg 235 in Leusden. Een kantoorgebouw dat is gerealiseerd in de jaren tachtig met een oppervlakte die minimaal twee maal zo groot is als het huidige kantoor. Het pand is goed bereikbaar vanaf de snelweg A28 en is wederom centraal in Nederland gesitueerd. Het gebouw vergt bovendien veel minder onderhoud dan het huidige pand en de indeling is veel efficiënter. Naar verwachting zal het Bondsbureau in de loop van september 2007 daarin zijn intrek doen. Nadere gegevens over de telefonische bereikbaarheid en het correspondentieadres worden nog bekend gemaakt.


Sluiting Bondsbureau tijdens vakantieperiode
Het Bondsbureau van de KNSA in Amersfoort zal, in verband met de vakantieperiode, een week gesloten zijn, namelijk van vrijdag 27 juli tot en met vrijdag 3 augustus 2007. Op maandag 6 augustus 2007 is het Bondsbureau weer normaal bereikbaar vanaf 08.30 uur.


Gegevens nieuwe leden
Hieronder volgen de correspondentie-adressen en de beoefende wapengroepen van de nieuwe KNSA-verenigingen, zoals die zijn gepubliceerd in de uitgave juni 2007 van Schietsport.

LG = Luchtgeweer; LP = Luchtpistool; KKG = Klein Kaliber Geweer; KKP = Klein Kaliber Pistool; GKG = Groot Kaliber Geweer; GKP = Groot Kaliber Pistool; HWG = Historische Wapens Geweer; HWP = Historische Wapens Pistool; HWK = Historische Wapens Kanon, HWKlei = Historische Wapens Kleiduiven; AS = Action Shooting; Kleiduiven; Zomerbiatlon

 KNSA-
nummer    
 Naam schietvereniging  Beoefende
wapengroepen
7156SV Nieuw LevenKKG
7391SV NoordijkKKG/KKP
              

Secretariaatswijzigingen KNSA-verenigingen

In plaats van publicatie in het bondstijdschrift Schietsport, worden adreswijzigingen van verenigingen uitsluitend nog gepubliceerd in het bestuursbulletin.

Uiteraard wordt een volledig overzicht van alle aangesloten schietverenigingen inclusief de adresgegevens daarvan, jaarlijks opgenomen in het KNSA-jaarverslag. Het jaarverslag van 2006 is, tezamen met de stukken voor de Algemene Vergadering van 31 maart 2007, inmiddels aan alle aangesloten verenigingen verzonden. Het jaarverslag over 2007 ontvangen de KNSA-verenigingen wederom bij de convocatiestukken voor de Algemene Vergadering van 5 april 2008. Deze verzending zal geschieden in maart 2008.

Het komt regelmatig voor dat schutters hun adreswijzigingen rechtstreeks aan het Bondsbureau melden i.p.v. aan de schietvereniging. Dit komt ook doordat er schietverenigingen zijn die hun leden voor dit soort mutaties direct naar ons doorverwijzen. Deze wijzigingen dienen echter door de secretaris van de betreffende schietvereniging per officieel KNSA-mutatieformulier aan ons gemeld te worden.