< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 7

2004

Oktober

Editienr.: 39

BONDSBUREAU GESLOTEN
Het Bondsbureau in Amersfoort zal wederom tussen Kerst en Nieuwjaar, namelijk van maandag 27 december tot en met vrijdag 31 december 2004, gesloten zijn.

Op maandag 3 januari 2005 is het Bondsbureau weer normaal bereikbaar vanaf 08.30 uur.


CAMPAGNE ROOKVRIJE SPORT
Op 9 september 2004 heeft NOCNSF-voorzitter Erica Terpstra het officiële startsein gegeven en  is de campagne rookvrije sport onder de titel "Rookafspraken, da's wel zo sportief" van start gegaan. Deze campagne is een gezamenlijk initiatief van NOC*NSF, STIVORO voor een rookvrije toekomst, het Ministerie van VWS en de Landelijke Contactraad. Voor de georganiseerde sport is de voorbereiding van de campagne verzorgd door een werkgroep Roken en Sport, met vertegenwoordigers vanuit KNVB, KNWV, KNLTB en KNHB.

Het doel van de campagne is om te komen tot vastgelegde afspraken binnen sportaccommodaties die leiden tot een rookvrije sportsector. Hierdoor worden ook in sportaccommodaties sporters, jongeren, niet-rokers, bezoekers en werknemers beschermd tegen hinder of overlast door tabaksrook. De rookafspraken bestaan in ieder geval uit rookvrije jeugdactiviteiten, rookvrije tijden, rookvrije ruimtes, rookafspraken tijdens vergaderingen en het staken van de tabaksverkoop.

Voor sportverenigingen is een tweedeling gemaakt:

1.    Verenigingen met een accommodatie in eigen beheer moeten afspraken maken en zij kunnen de beschikking krijgen over campagnemateriaal dat in één oogopslag duidelijk maakt hoe het is gesteld met de rookafspraken in de accommodatie: een witte vlag betekent dat roken is toegestaan, een gele vlag houdt in dat er beperkingen voor roken gelden en als de rode vlag hangt, mag er niet worden gerookt;

2.    Verenigingen zonder eigen accommodatie krijgen wel te maken met rookafspraken maar hoeven deze zelf niet te maken. Voor deze verenigingen is een speciale folder ontwikkeld over de campagne.

Een beperkt aantal campagnematerialen, brieven en folders is beschikbaar gesteld aan de KNSA. Indien u daarin bent geïnteresseerd, kunt u dit materiaal opvragen door middel van bijgevoegd bestelformulier bij het Bondsbureau te Amersfoort (bij voorkeur te retourneren vóór 01-11-2004).

Het traject naar een rookvrije sport met de bijbehorende campagne moet ertoe leiden dat in de sportsector medio 2006 afspraken over het rookbeleid zijn vastgelegd en dat deze worden nageleefd, zodat iedereen zonder hinder of overlast van tabaksrook, kan sporten. Daarna wordt bekeken of via deze vorm van zelfregulering, niet-rokers in voldoende mate worden beschermd tegen tabaksrook. Zijn de afspraken onvoldoende, dan kan het zijn dat van overheidswege maatregelen worden genomen.

Kijk voor meer informatie op www.sport.nl