< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 7

2004

April

Editienr.: 36

KNSA verwerpt plan Eerdmans
Tweede-Kamer-lid Eerdmans van de LPF bepleit scherpere regels voor sportschutters.

Onterecht legt hij daarmee een verband tussen het afschuwelijke drama in Tiel en de schietsport in Nederland. Onterecht omdat de door hem voorgestelde maatregelen zoals o.a. het niet meer in huis mogen hebben van wapens door sportschutters, geen oplossing is.

De samenleving in Nederland is verziekt. Getuige ook de vele drama's van de afgelopen tijd waarbij voornamelijk illegale wapens werden gebruikt. Het aan banden leggen van de schietsport zal de samenleving niet veranderen. Sterker nog: criminelen en terroristen kunnen nog makkelijker aan vuurwapens komen als die centraal worden opgeslagen bij schietverenigingen die veelal in "the middle of nowhere" zijn gesitueerd.

Het is niet alleen onjuist, maar ook stigmatiserend om het drama in Tiel de schietsport toe te rekenen. De KNSA verdenkt Eerdmans ervan op deze wijze politiek te willen scoren, waarvan de schietsport in Nederland de dupe moet zijn. Natuurlijk staat de KNSA open voor het bespreken van de huidige regelgeving, maar de affaire in Tiel mag daarvoor niet de aanleiding zijn. Schietsport is een van oudsher serieuze vorm van sportbeoefening die al sinds het begin van de Olympische Spelen in 1896 op het Olympisch programma staat vermeld.

Het bestuur van de KNSA neemt stelling tegen de opvattingen van de heer Eerdmans, zoals gepubliceerd in veel media, zoals kranten, radio en televisie.

Inmiddels blijkt dat zowel de publieke opinie, als de politiek, vatbaar is voor de argumenten die de KNSA gegeven heeft. Dat wil niet zeggen dat het politieke voornemen voor strengere regelgeving voor schiet- verenigingen van de baan is, maar de KNSA is inmiddels actief in gesprek met die politiek om hen ervan te overtuigen dat de op dit moment voorgestelde maatregelen geen oplossing zijn en dat de schietsport daarmee ernstig gedupeerd wordt.

Het bestuur van de KNSA vraagt zijn leden vertrouwen te hebben in de wijze waarop hun belangen worden behartigd en erop te vertrouwen dat al het mogelijke in het werk wordt gesteld om de schietsportbeoefening in Nederland te beschermen. Het bestuur van de KNSA vraagt zijn leden, zowel verenigingen als sportschutters, niet zelfstandig actie te ondernemen richting Tweede Kamer of individuele leden van de Tweede Kamer te benaderen. Op dit moment is het bestuur van de KNSA serieus en constructief in gesprek met leden van de Tweede Kamer en hoe goed wellicht die acties ook bedoeld zijn, zij kunnen mogelijk de gesprekken frustreren.

Uiteraard kunnen verenigingen en sportschutters wel reageren in de richting van de KNSA. Dat kan zijn met ideeën, opvattingen, kritiek, steunbetuigingen of anderszins. Daarvoor is speciaal een e-mailadres geopend, te weten: info@knsa.nl. U kunt daar een reactie kwijt; het zal niet mogelijk zijn dat het bestuur van de KNSA op alle reacties reageert, waarvoor het KNSA-bestuur begrip vraagt.

Tenslotte dankt het bestuur van de KNSA ook degenen die tot op heden hun suggesties en steunbetuigingen reeds kenbaar hebben gemaakt.

In dit Bestuursbulletin geven wij nog een selectie van de reacties zoals die nu in de media zijn verschenen.