< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 9

2006

Juli

Editienr.: 49

Algemene Vergadering KNSA 2007

De datum voor de Algemene Vergadering van de KNSA is inmiddels vastgesteld; de Algemene Vergadering zal plaatsvinden op zaterdag 31 maart 2007. De locatie zal wederom zijn De Houtrust te Hooglanderveen. De uitnodigingsbrief en agenda voor deze vergadering worden in 2007 aan alle leden verzonden.


Sluiting Bondsbureau i.v.m. vakantieperiode

Het Bondsbureau van de KNSA in Amersfoort zal, in verband met de vakantieperiode, een week gesloten zijn, namelijk van maandag 31 juli tot en met vrijdag 4 augustus 2006. Op maandag 7 augustus 2006 is het Bondsbureau weer normaal bereikbaar vanaf 08.30 uur.


Wijzigingen in KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement

Deel I - Algemene Bepalingen:

Het bestuur van de KNSA heeft onlangs erkend de discipline Dynamic Service Rifle (DSR). Dit besluit is tot stand gekomen na overleg met de organisatie die een verzoek tot erkenning bij de KNSA heeft ingediend, te weten de Association for Practical Shooting (APS). Deze dynamische parcours-discipline met geweer is gereglementeerd in het reglement van de APS, namelijk het Reglement Dynamic Service Rifle. Meer informatie over deze discipline vindt u op de website van de APS: www.aps-dsr.nl.

Voorts heeft het KNSA-bestuur, in overleg met drie Federaties van Schuttersgilden, besloten te erkennen als schietsportdiscipline het traditioneel schieten in het verband van schutterijen en schuttersgilden, zoals gereglementeerd door de Federatie van Gelderse Schuttersgilden en Schutterijen "St. Hubertus", de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden en de Oud-Limburgse Schuttersfederatie, respectievelijk overeenkomstig het Reglement Schietwedstrijden, versie 17 november 2001, het Reglement Geweerschieten van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden, versie 1999, en de Reglementen Oud- Limburgse Schuttersfederatie, versie 2002.

In verband met bovengenoemde erkenningen, is het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement deel I - Algemene Bepalingen, artikel 1.9 gewijzigd (zie www.knsa.nl, Bestuur/Beleid, Statuten en Reglementen, SWR deel I).

Deel VI - Pistool:

Het KNSA-bestuur heeft besloten een artikel (4.2.4) toe te voegen in het SWR deel VI met betrekking tot het gebruik van hand- c.q. vuistvuurwapens die een afgeleide zijn van c.q. een gelijkenis vertonen met machinepistolen (zie www.knsa.nl, Bestuur/Beleid, Statuten en Reglementen, SWR deel VI).

Deel IX - Zomerbiatlon:

Gezien het feit dat het gebruik van reserve-diabolokogels alleen van toepassing is in de "estafette"-vorm van de Zomerbiatlon, en het Schiet- en Wedstrijdreglement van de KNSA geen estaffettevorm kent maar een sprint-vorm, is door het Algemeen Bestuur per 16 mei 2006 besloten de oude artikelen 1.15, 1.15.1 en 5.12 van het SWR deel IX - Zomerbiatlon te laten vervallen (zie www.knsa.nl, Bestuur/Beleid, Statuten en Reglementen, SWR deel IX).


Secretariaatswijzigingen KNSA-verenigingen:

In plaats van publicatie van adreswijzigingen van verenigingen in het bondstijdschrift Schietsport, worden deze vanaf nu, uitsluitend nog gepubliceerd in het bestuursbulletin.

Uiteraard is een volledig overzicht van alle aangesloten schietverenigingen inclusief de adresgegevens daarvan, jaarlijks opgenomen in het KNSA-jaarverslag. Het jaarverslag van 2006 wordt in maart 2007 aan alle aangesloten verenigingen verzonden.

Het komt regelmatig voor dat schutters hun adreswijzigingen rechtstreeks aan het Bondsbureau melden i.p.v. aan de schietvereniging. Dit komt ook doordat er Schietverenigingen zijn die hun leden voor dit soort mutaties direct naar ons doorverwijzen. Deze wijzigingen dienen echter door de secretaris van de betreffende schietvereniging per officieel KNSA-mutatieformulier aan ons gemeld te worden.