< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 8

2005

December

Editienr.: 46

Bondsbureau gesloten

Het Bondsbureau in Amersfoort zal wederom in de periode tussen Kerst en Nieuwjaar, namelijk van dinsdag 27 december tot en met vrijdag 30 december 2005 gesloten zijn. Op maandag 2 januari 2006 is het Bondsbureau weer normaal bereikbaar vanaf 08.30 uur.


Cursus Wet wapens en munitie 2006

Op 1 augustus jongstleden is in werking getreden de nieuwe Circulaire wapens en munitie (Cwm). De KNSA heeft nadien vele publicaties gewijd aan dit onderwerp en bovendien zijn veel vragen telefonisch beantwoord, alsmede per e-mail op het adres wwm@knsa.nl. Niettemin blijven er nog veel vragen over. Bovendien is niet alleen de nieuwe Circulaire wapens en munitie van toepassing op schietsportverenigingen en sportschutters, maar die Circulaire vindt natuurlijk zijn oorsprong in de Wet wapens en munitie (Wwm) en de daaruit voortvloeiende Regeling wapens en munitie (Rwm). Er is, zo signaleren wij, veel behoefte aan extra scholing en informatie op dit terrein. In het verleden is er altijd veel belangstelling geweest voor de eendaagse korte cursussen Wet wapens en munitie onder leiding van voormalig KNSA-voorzitter mr. P. Hoogeveen.

De KNSA is voornemens in 2006 wederom drie eendaagse korte cursussen te organiseren, eveneens onder de bezielende leiding van huidig Ambassadeur en Juridisch adviseur van de KNSA, de heer mr. P. Hoogeveen.

De data en locaties van deze cursussen zijn als volgt:
zaterdag 11 maart 2006    : omgeving Noord-Oost-Nederland
zaterdag 25 maart 2006    : omgeving Provincie Utrecht
zaterdag 22 april 2006       : omgeving Provincie Noord-Brabant

De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen € 50,00 per persoon. Deze bijdrage is met inbegrip van een lunch en een syllabus, en bovendien ontvangt iedere deelnemer een Certificaat. Voor degenen die belangstelling hebben om aan één van deze drie cursussen deel te nemen, kunt u het inschrijfformulier aanvragen bij het bondsbureau c.q. opvragen via de website www.knsa.nl, onder het bericht "Cursus Wet wapens en munitie', invullen en naar het bondsbureau verzenden.


Teruggaaf ecotaks aan verenigingen over periode 2003-2004

Het formulier voor teruggave van de ecotaks voor (schiet)sportverenigingen over de periode 2003-2004, is door 105 KNSA-verenigingen aan ons teruggezonden. Dientengevolge, is door het Ministerie van VWS aan de KNSA een totaal bedrag van € 65.932,00 uitgekeerd, hetgeen betekent dat de ecotaks daadwerkelijk voor 61,8 procent is gecompenseerd.

De desbetreffende bedragen zijn vóór 1 december 2005 door de KNSA aan de participerende schietsportverenigingen overgemaakt.

Door het Ministerie van VWS kon op dit moment nog worden niet meegedeeld of ook over de periode 2004-2005 de teruggaveregeling voor ecotaks wederom van kracht zal zijn. Zodra hierover meer bekend is, wordt dit uiteraard in het Bestuursbulletin gepubliceerd.

LET OP:
Het blijft een mogelijkheid dat een schietsportvereniging overstapt naar een andere energieaanbieder. Aangezien een overstap naar een andere leverancier gepaard gaat met het beëindigen van een bestaand contract en het aangaan van een nieuw, veelal een jaarcontract, kan dit voor volgende jaar gaan betekenen dat niet of niet op tijd een energiefactuur kan worden ingediend voor de gebruikelijk te hanteren indieningstermijn die voldoet aan het criterium van een onafgebroken periode van twaalf maanden.

Schietsportverenigingen die van energieleverancier zijn veranderd, dienen dit tijdig kenbaar te maken, indien zij eventueel gebruik willen maken van een toekomstige teruggaveregeling. Ook hierover zal nogmaals worden gepubliceerd in een Bestuursbulletin.


Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte VOG voor natuurlijke personen en rechtspersonen gewijzigd

Jaarlijks, per 1 januari van ieder jaar, worden de bedragen voor de afgifte van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor personen en de VOG voor rechtspersonen door de Minister van Justitie, volgens een door hem vastgestelde rekenmethode geïndexeerd.

In de Staatscourant van 13 december 2005 is gepubliceerd dat de Minister van Justitie heeft besloten de nieuwe bedragen voor deze Regeling per 1 januari 2006 als volgt vast te stellen:

* VOG natuurlijke personen    : €   30,05
* VOG rechtspersonen            : € 147,50


De Nationale Sportweek 2006
Doe ook mee!

Een schietsportvereniging kan extra aandacht voor haar sport natuurlijk goed gebruiken. Hoe meer mensen daarover enthousiast raken, hoe beter het is voor de schietclub. En daar is binnenkort weer een heel geschikt moment voor: de Nationale Sportweek 2006. Van 14 tot en met 22 april 2006 staat heel Nederland weer in het teken van sport met wedstrijden, toernooien, demonstraties en heel veel andere sportactiviteiten door het hele land. Doe ook mee en zet de schietsport in de schijnwerpers!

We weten allemaal dat sporten leuk en gezond is. En dat het integratie en sociale contacten bevordert. Toch zijn nog steeds niet genoeg Nederlanders voldoende actief bezig. Daarom is de Nationale Sportweek in het leven geroepen. In deze week kan iedereen zelf zien en ervaren wat er allemaal mogelijk is op sportief gebied in Nederland, hoe leuk het is om te sporten en hoe belangrijk het is om alleen of samen met anderen sportief actief te zijn.
    
Elke dag sportdag
In 2006 vindt de Nationale Sportweek voor de derde keer plaats. Dit jaar staat elke dag in het teken van een speciale soort sport.

Vrijdag 14 april
Opening       
Zondag 16 april Eerste Paasdag
Maandag 17 april
Dag van de Loopsport
Dinsdag 18 april Dag van de Racketsport
Woensdag 19 april Dag van de Watersport
Donderdag 20 april Dag van School en Sport
Vrijdag 21 april Dag van de Gymnastische Sport
Zaterdag 22 april Dag van de Fietssport + afsluiting met  Nationaal Sportcongres

                
      
 
 
       
   

Verschillende sportbonden slaan de handen ineen om alle sportverenigingen te stimuleren tijdens de Nationale Sportweek activiteiten te organiseren op ‘hun’ dag. Zo werken de KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond), KNHB (Koninklijke Nederlandse Hockey Bond), NBB (Nederlandse Basketball Bond), Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) en het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV) mee aan de Dag van de Balsport, en de KNAU (Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie) en KNBLO (Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding) aan de Dag van de Loopsport. Maar ook sportverenigingen die niet direct binnen een van de genoemde takken van sport vallen, zoals de schietsport, worden natuurlijk opgeroepen om gedurende de week sportieve activiteiten te ontplooien. Behalve sportverenigingen en scholen zijn ook gemeentes en opgeroepen om actieve activiteiten te organiseren.

Honderden activiteiten
Vorig jaar stonden er ruim 1.000 activiteiten op het programma tijdens de Nationale Sportweek. En dat aantal wil de organiatie dit jaar minstens evenaren. Van tennisclinics tot voetbalwedstrijden, paastoernooien, recordpogingen, gratis gymlessen, wandeltochten en een jongerendebat over sport en bewegen. Daarbij is het belangrijk dat alle activiteiten laagdrempelig zijn, zodat niet-sporters gemakkelijk kunnen meedoen, zonder dat er sprake is van een zwaar competitie-element en zonder dat ze bang hoeven te zijn dat ze niet goed genoeg te zijn. Ook initiatieven van schietsportverenigingen zijn van harte welkom. Naast deze lokale evenementen wordt er op landelijk niveau heel wat georganiseerd. Zodra er meer bekend is over de invulling van de verschillende clusterdagen, zal dit gecommuniceerd worden via de website van de Nationale Sportweek.

Tijdens de Nationale Sportweek wordt ook het Nationale Sport Geschenk uitgereikt. Iedereen die voor € 35,00 besteedt bij de sportdetailhandel, ontvangt gratis een bureaukalender. Aan deze actie doen alle grote sportketens en een groot aantal zelfstandig gevestigde sportondernemers mee.

Meldt u aan
Hoe meer mensen meedoen, hoe groter het aanbod van sportactiviteiten, des te groter het succes van de Nationale Sportweek. En daar kunnen we met z’n allen voor zorgen: sportaanbieders, gemeenten, sportleveranciers, scholen en sportdetaillisten. Het is een mooie kans om onze sport of club lokaal extra onder de aandacht te brengen. Denk bijvoorbeeld aan een open dag, een open training, kennismakingsles of clinic. En dan het liefst op de dag dat onze sport centraal staat. Het is handig om contact op te nemen met de gemeente, want ook die is bezig met de Nationale Sportweek. Ook kun je denken aan een leuke actie samen met een school, bijvoorbeeld op donderdag 20 april, als het schoolsportdag is.

Dus organiseer een mooi evenement en meld dat aan op de website van de Nationale Sportweek: www.nationalesportweek.nl. Daar kunnen bezoekers zoeken op tak van sport of bijvoorbeeld op gemeente of doelgroep. Informeer ook bij de bond. Veel bonden ontwikkelen voor hun verenigingen speciale acties die in te zetten zijn tijdens de Nationale Sportweek.

Promotiepakket
Wie vóór 1 maart 2006 zijn/haar sportactiviteit aanmeldt via www.nationalesportweek.nl, ontvangt gratis een promotiepakket met posters, spandoeken, t-shirts, enzovoorts. Daarnaast zijn op de website van de Nationale Sportweek verschillende hulpmiddelen te vinden, zoals kant-en-klare advertenties, stoppers, voorbeeldpersberichten, rechtenvrije foto’s van sportactiviteiten, tips voor de financiering, een banner en het logo. Zo is het voor iedereen mogelijk om op professionele wijze aandacht te vragen voor zijn evenement (ook in de lokale en regionale pers) en de zichtbaarheid van de Nationale Sportweek te vergroten. Dus meldt u aan via www.nationalesportweek.nl en doe mee aan de Nationale Sportweek 2006!

Meer informatie
Zie voor meer informatie www.nationalesportweek.nl of neem contact op met de Stichting Nationale Sportweek, Hanneke van den Pol-Thoonen , telefoon (026) 483 47 23, e-mail: hanneke.vandenpol@nationalesportweek.nl.