< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 8

2005

Juli

Editienr.: 44

Sluiting Bondsbureau i.v.m. vakantieperiode
Het Bondsbureau van de KNSA in Amersfoort zal wederom in verband met de vakantieperiode een week gesloten zijn, namelijk van maandag 25 juli tot en met vrijdag 29 juli 2005. Op maandag 1 augustus is het Bondsbureau weer nor-maal bereikbaar vanaf 08.30 uur.

Website KNSA
Nieuwe module "Bestuur/Beleid"
Wellicht heeft u al gezien dat de KNSA-website is uitgebreid met een module BESTUUR/BELEID in de bovenste menubalk. In deze module is veel belangrijke informatie van de KNSA en eventuele andere organisaties beschikbaar voor KNSA-bestuurders en sportschutters. Al deze publicaties zijn via de website te downloaden, zoals de Beleidsplannen van de KNSA, alle uitgaven van de Bestuursinformatiebulletins en de laatste versie van de KNSA-reglementen, zoals Statuten, Huishoudelijk Reglement en het complete Schiet- en Wedstrijdreglement.

Verenigingen
Alhoewel daarover aan de verenigingen meerdere malen is bericht en ook melding wordt gedaan op de website-pagina van de module "Verenigingen", is het veel aangesloten verenigingen onduidelijk waarom zij niet vermeld staan op deze site.

De KNSA publiceert uitsluitend de namen en telefoonnummers van die aangesloten schietverenigingen die de KNSA daartoe officieel schriftelijk toestemming hebben verleend. De officiële opgaveformulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij het bondsbureau te Amersfoort en kunnen daar door de schietvereniging worden aangevraagd. Pas na ontvangst van dit formulier, worden de verenigingsgegevens op deze site opgenomen.

Bescherming persoonsgegevens ledenadministratie
Zoals ook reeds eerder gepubliceerd, is het NIET mogelijk mutaties in de ledenadministratie van verenigingen per e-mail aan ons toe te zenden, vooral in verband met de bescherming van de privacy van de bij ons geregistreerde personen.

Wij maken daarop slechts een uitzondering voor ADRESWIJZIGINGEN, voor zover die door individuele schutters bij ons worden ingediend en zijzelf deze adreswijziging aan ons toezenden. Immers, de desbetreffende persoon maakt dan zelf de keuze zijn of haar persoonsgegevens via internet te verzenden.

De KNSA werkt op dit moment aan een mogelijkheid om mutaties in het ledenbestand van verenigingen elektronisch aan te laten leveren, op zodanige wijze dat het verkeer rechtstreeks met de KNSA plaatsvindt en niet via het openbare internet. Zodra die mogelijkheid aanwezig is, zal in het Bestuursbulletin daarover een bericht verschijnen.

Sommige verenigingen scannen het officiële mutatieformulier, vullen de gegevens daarop in, en zenden deze formulieren vervolgens per e-mail aan het bondsbureau. Wij wijzen deze verenigingen op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de privacybescherming van hun leden, die hiervoor wellicht geen toestemming zouden verlenen.

KNSA erkent Parcoursschieten met geweer als schietsportdiscipline
In overleg met de Nederlandse Parcours Schutters Associatie, heeft het KNSA-bestuur besloten het Parcoursschieten met geweer c.q. IPSC Rifle, overeenkomstig het Schiet- en Wedstrijdreglement 7.01 Rifle - januari 2004 van de NPSA, te erkennen als schietsportdiscipline.

Een en ander heeft uitgemond in een wijziging in het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement deel I, Algemene Bepalingen, artikel 1.9, als volgt:

Huidige tekst Nieuwe tekst
Het SWR is van toepassing op alle door de KNSA gereglementeerde disciplines. Niet door de KNSA gereglementeerde, maar wel door haar erkende disciplines zijn de disciplines Parcoursschieten met Pistool en Revolver, zoals die zijn gereglementeerd door de Nederlandse Parcours Schutters Associatie, het Silhouetschieten met Pistool en Revolver, zoals gereglementeerd door de Nederlandse Silhouet Schutters Associatie, het schieten met karabijnen .30M1 op 25-, 50- en 100-meter, zoals gereglementeerd door de Schietvereniging .30M1 Nederland. Het SWR is van toepassing op alle door de KNSA gereglementeerde disciplines. Niet door de KNSA gereglementeerde, maar wel door haar erkende disciplines zijn de disciplines Parcoursschieten met Pistool, Revolver en Geweer, zoals die zijn gereglementeerd door de Nederlandse Parcours Schutters Associatie, het Silhouetschieten met Pistool en Revolver, zoals gereglementeerd door de Nederlandse Silhouet Schutters Associatie, het schieten met karabijnen .30M1 op 25-, 50- en 100-meter, zoals gereglementeerd door de Schietvereniging .30M1 Nederland.

Nieuw benoemde KNSA-bestuurders:
U treft hieronder een geactualiseerd overzicht van de inmiddels door de diverse Districtsledenvergaderingen benoemde nieuwe Districtsbestuurders aan:

DISTRICT 1
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder
Correspondentie-adres:
p/a Carstenswijk 18, 7916 PL ELIM

Voorzitter: H.J. Aartsen, tel. 0599-648525
Secretaris: J. Mook
Penningmeester: C.J.G. Bakker
DTC-LG: P. Niezing, tel. 0599-235305
DTC-KKG: W. Harteveld, tel. 0595-425804
DTC-GKG: L. van der Velde, tel. 0512-361685
DTC-P: A. Faber, tel. 058-2132575
DTC-HW: B. Lange, tel. 06-5357354
DTC-Kleiduiven: H.J. Aartsen, tel. 0599-648525

DISTRICT 2
Gelderland, Utrecht, Flevoland en 't Gooi
Correspondentie-adres:
Postbus 473, 3720 AL BILTHOVEN

Voorzitter: R.B.A. Bollee, tel. 0341-418942
Secretaris: W.M.H. te Poel, tel. 030-2285454
Penningmeester: A. Huisman, tel. 0577-407275
DTC-LG: J. Volmeijer, tel. 0481-462245
DTC-KKG: G.A. Wolters, tel. 0570-658527
DTC-GKG: H.D.A. van Zanten, tel. 0342-416528
DTC-P: T.J. van der Wal, tel. 0320-254614 (na 19.00 uur)
DTC-HW: W.M.H. te Poel, tel. 030-2285454
DTC-Kleiduiven: C.K.P.K.G. van Ieperen, tel. 0318-516053

DISTRICT 3
Noord-Holland (-/- 't Gooi) en Zuid-Holland
Correspondentie-adres:
Scheg 13, 2291 MH WATERINGEN

Voorzitter: J. van Vliet, tel. 0180-519499
Secretaris: R.H.J. van der Weijden, tel. 0174-297800
Penningmeester: --
DTC-LG: D. van Loopik, tel. 010-4713175
DTC-KKG: E. Boutkan, tel. 0174-296810
DTC-GKG: G.B.M. Hulshof, tel. 023-5288438
DTC-P: A.P. Pouleijn, tel. 0299-426303
DTC-HW: G.H.M. Lejeune, tel. 033-2588494
DTC-Kleiduiven: Vacant

DISTRICT 4
Noord-Brabant, Limburg en Zeeland
Correspondentie-adres:
Bijnenhof 6, 5581 TS WAALRE

Voorzitter: A.H. Peters, tel. 024-6454708
Secretaris: E.J.W. van Berkom, tel. 040-2215310
Penningmeester: --
DTC-LG: P.W. Moeskops, tel. 0499-399543
DTC-KKG: E.H.C.H. Arts, tel. 0478-512501
DTC-GKG: H.M. van Gelder, tel. 0118-414019
DTC-P: A.M. Kunst, tel. 0113-213779
DTC-HW: J.F.M. Verstappen, tel. 077-3829674
DTC-Kleiduiven: Vacant

De Landelijke Technische Commissies bestaan derhalve uit de volgende personen:

LTC LUCHTGEWEER (LG)
Correspondentie-adres:
Waardeel 9, 9531 EA BORGER

Voorzitter: D. van Loopik, tel. 010-4713175
Secretaris: P. Niezing, tel. 0599-235305
Commissielid: P. Niezing, tel. 0599-235305
Commissielid: J. Volmeijer, tel. 0481-462245
Commissielid: D. van Loopik, tel. 010-4713175
Commissielid: P.W. Moeskops, tel. 0499-399543

LTC KLEIN KALIBER GEWEER (KKG)
Correspondentie-adres:
Valeriaanstraat 115, 3765 EL SOEST

Voorzitter: R.B.A. Bollee, tel. 0341-418942
Secretaris: J.M.D. Zwakman, tel. 035-6023274
Commissielid: W. Harteveld, tel. 0595-425804
Commissielid: G.A. Wolters, tel. 0570-658527
Commissielid: E. Boutkan, tel. 0174-296810
Commissielid: E.H.C.H. Arts, tel. 0478-512501

LTC GROOT KALIBER GEWEER (GKG)
Correspondentie-adres:
Klufterkrogt 30, 1777 NT HIPPOLYTUSHOEF

Voorzitter: H.D.A. van Zanten, tel. 0342-416528
Secretaris: C.G. Kooij, tel. 0227-593367
Commissielid: L. van der Velde, tel. 0512-361685
Commissielid: H.D.A. van Zanten, tel. 0342-416528
Commissielid: G.B.M. Hulshof, tel. 023-5288438
Commissielid: H.M. van Gelder, tel. 0118-414019

LTC PISTOOL (P)
Correspondentie-adres:
Hooidamsloot 26, 8226 SE LELYSTAD

Voorzitter: A.P. Pouleijn, tel. 0299-426303
Secretaris: T.J. van der Wal, tel. 0320-254614 (na 19.00 uur)
Commissielid: A. Faber, tel. 058-2132575
Commissielid: T.J. van der Wal, tel. 0320-254614 (na 19.00 uur)
Commissielid: A.P. Pouleijn, tel. 0299-426303
Commissielid: A.M. Kunst, tel. 0113-213779

LTC HISTORISCHE WAPENS (HW)
Correspondentie-adres:
Berkelwijk 28, 3831 MS LEUSDEN

Voorzitter: G.H.M. Lejeune, tel. 033-2588494
Secretaris: C.T. van der Vlist, tel. 033-4952773
Commissielid: B. Lange, tel. 06-5357354
Commissielid: W.M.H. te Poel, tel. 030-2285454
Commissielid: G.H.M. Lejeune, tel. 033-2588494
Commissielid: J.F.M. Verstappen, tel. 077-3829674

LTC KLEIDUIVEN
Correspondentie-adres:
Boerendijk 23, 9511 PE GIETERVEEN

Voorzitter: C.K.P.K.G. van Ieperen, tel. 0318-516053
Secretaris: H.J. Aartsen, tel. 0599-648525
Commissielid: H.J. Aartsen, tel. 0599-648525
Commissielid: C.K.P.K.G. van Ieperen, tel. 0318-516053
Commissielid: Vacant
Commissielid: Vacant

Campagne 'Rookafspraken.
Da's wel zo sportief'In september 2004 is de campagne 'Rookafspraken. Da's wel zo sportief' van start gegaan. Een aantal KNSA-verenigingen met een accommodatie in eigen beheer, heeft inmiddels de informatie over deze campagne besteld en ook daadwerkelijk rookafspraken gemaakt.