< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 8

2005

Januari

Editienr.: 42

De Arbo-wet nu en na 1 januari 2005
Zoals reeds in eerdere Bestuursbulletins gepubliceerd (o.a. juni 2002) is het zo, dat tot 1 januari 2005, vrijwilligersorganisaties die alleen met vrijwilligers werken en organisaties die naast vrijwilligers ten hoogste veertig (40) uur per week betaalde arbeid hebben, hun risico -inventarisatie en -evaluatie (RI&E) niet hoeven te laten toetsen door een Arbo-dienst. Voor deze groep is eind 1999 een vrijstellingsregeling ingesteld.

Deze vrijstellingsregeling betekent dus niet dat vrijwilligersorganisaties geen RI&E moeten uitvoeren. De Arbo-wet wil de arbeidssituatie van werknemers verbeteren. Ook vrijwilligers die binnen de sportvereniging aan het werk zijn hebben recht op goede arbeids- omstandigheden. Een vrijwilligersorganisatie zoals de sportvereniging heeft de plicht te zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. Hoewel er geen sprake is van betaalde arbeid, is er doorgaans wel sprake van ondergeschiktheid (gezags-verhouding) tussen de (schiet)sportvereniging en de vrijwilliger.

Sinds een half jaar beschikt de georganiseerde sport over een digitale Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Dit product is tot stand gekomen in samenwerking met TNO-arbeid. Het instrument is bedoeld voor de leden van de Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS), waarbij de KNSA is aangesloten. De RI&E voor verenigingen is een modulair opgebouwd instrument waarmee verenigingen op een eenvoudige manier hun RI&E kunnen uitvoeren en hieruit direct een plan van aanpak krijgen.

De RI&E voor sportverenigingen is te downloaden via de site: www.werkenindesportvereniging.nl.

Na 1 januari 2005:
Voorlopig is de definitieve beslissing over de toetsings- verplichting uitgesteld. Dat houdt in dat er op 1 januari 2005 nog niks verandert. De wetgever wil een aantal aanpassingen in de Arbo-wet doorvoeren omdat:

  • de huidige regelgeving niet goed aansluit bij met name het midden en klein bedrijf waaronder ook de (schiet)sportvereniging valt.

  • het vanuit de Europese wetgeving nooit de bedoeling is geweest om bij de invoering van de Arbo-wet werkgevers de verplichting van een Arbo-dienst op te leggen. Europa wil wel dat er meer interne deskundigheid binnen een 'bedrijf' aanwezig is.

  • de overheid streeft naar administratieve lastenverlichting.

De definitieve beslissing is uitgesteld omdat men de grenzen wat wil verruimen, maar de exacte invulling van die verruiming nog niet helemaal helder is. Tot die tijd blijft de huidige regeling c.q. de vrijstelling voor de toetsingsverplichting van kracht.

Waar kan de (schiet)sportvereniging zich voorlopig aan houden?
De schietsportvereniging kan gebruik maken van de branchespecifieke RI&E die is te vinden op www.werkenindesportvereniging.nl. De rest-risico's die dan nog overblijven, vormen de basis voor de organisatie van de bedrijfshulpverlening binnen de sportvereniging.

Aanvulling inschrijfadressen wedstrijden
Door een betreurenswaardige vergissing is een aantal inschrijfadressen voor de wedstrijd-kalender in de uitgave Schietsport januari 2005 niet gepubliceerd. In de komende uitgave van Schietsport wordt dit uiteraard gecorrigeerd. Ten behoeve van de inschrijvingen voor de wedstrijden van januari en begin februari 2005, volgen hieronder alsnog deze ontbrekende inschrijfadressen met de daarop van toepassing zijnde nummers van de desbetreffende wedstrijd:

318

G.F.J. Streng, Jan Tooropstraat 73, 6871 EL, Renkum, 0317-317663, (17 mei 19.00 - 21.00 uur 0481-464753)

319

L. de Jonge-van Veen, 0115-432955, (19.00 - 21.00 uur)

327

A. van Hemert, Brunelkamp 20, 2353 HV, Leiderdorp, 071-5894517, e-mail: aad.bepvhemert@wanadoo. nl

329

SV The British Lee, Dorpsstraat 69, 3732 HH, De Bilt, tel./fax 030-2205283 (vanaf 18.00 uur, niet zo-),
e-mail: the.british.lee@hccnet.nl

330

R. Akkermans, Oosterbrink 9a, 8431 RA, Oosterwolde, 0516-521473

334

D. Franssen, Gieser Wildeman 37, 6671 HC, Zetten, 0488-454262

338

A. Blom, Accommodatie, Baanvelden 22, 4715 RH, Rucphen, 06-51284719, 0165-342967 (kantine)

339

J. Mesken, Rikkingahof 419, 8431 MB, Oosterwolde, 06-11093452

342

J.G. Renker, 06-10659362, e-mail: jrenker@hetnet.nl

343

SV Flobert, Max Havelaarstraat 51, 3193 VA, Hoogvliet, 010-4721623 (di-, do- 19.00 - 23.00 uur), (zo- 13.00 - 17.00 uur)

345

J.T. Bruins Slot, Markendoel 5c, 7339 JA, Ugchelen, fax 055-5424296, e-mail: jbruinsslot@planet.nl

350

KSV Baerlebosch, Didam, 06-53773065

351

M.E. Ykema, Jordaensstraat 5, 6717 RK, Ede,
0318-635572 (19.00 - 21.00 uur),
e-mail: schieten@wanadoo.nl

354

Haagse Politie SV, Zichtenburglaan 240, 2544 EB,
's-Gravenhage, 06-18047026 (ma-, t/m vr - 20.00 - 22.00 uur)

359

W.F. van Leeuwen, Boekenstein 24, 1852 WR, Heiloo, 072-5333614 (do-, vr- 18.00 - 22.00 uur)

365

A. de Mooij, Vlielandlaan 77, 6922 ED, Duiven,
06-55905772 (18.00 - 22.00 uur), e-mail: dvs_schieten@hotmail.com

370

ELKKS Limburgia, Postbus 8067, 6060 AB, Posterholt, tel./fax 0475-323444

371

SV De Vrijheid-Diemen, Ouderkerkerlaan 10, 1112 BE, Diemen, 020-6996313 (do- 20.00 - 22.00 uur)

372

P.A.J. Verheijdt, De Frankenthaler 28, 2291 JE, Wateringen, 0174-294266 (18.00 - 22.00 uur)

373

G. Cocu, Tourmalijn 21, 5431 ZK, Cuijk,
0485-320647, e-mail: geco22@home.nl,
e-mail: svgennep@zonnet.nl

Bereikbaarheid KNSA-bondsbureau per e-mail
Inmiddels is het KNSA-bondsbureau per e-mail officieel bereikbaar.

Het algemene e-mailadres is: info@knsa.nl

Voorts is voor een aantal specifieke zendingen een separaat e-mailadres. De nu volgende e-mailadressen kunt u daarvoor hanteren:

Opleidingen:
Indien u vragen heeft over de KNSA-opleidingen, voor zover deze informatie niet reeds op onze website www.knsa.nl is vermeld, kunt u een rechtstreekse e-mail verzenden aan: opleidingen@knsa.nl

Ledenadministratie:
In verband met de bescherming van de privacy van de bij ons geregistreerde personen, is het NIET mogelijk mutaties in de ledenadministratie van verenigingen per e-mail aan ons toe te zenden. Wij maken daarop slechts een UITZONDERING VOOR ADRESWIJZIGINGEN, voor zover die door individuele schutters bij ons worden ingediend en zijzelf deze adreswijziging aan ons toezenden. Immers, de desbetreffende persoon maakt dan zelf de keuze zijn of haar persoonsgegevens via internet te verzenden.

De KNSA werkt op dit moment aan een mogelijkheid om mutaties in het ledenbestand van verenigingen elektronisch aan te laten leveren, op zodanige wijze dat het verkeer rechtstreeks met de KNSA plaatsvindt en niet via het openbare internet. Zodra die mogelijkheid aanwezig is, zal in het Bestuursbulletin daarover een bericht verschijnen.

Het e-mailadres voor de ledenadministratie is: ledenadministratie@knsa.nl

Wedstrijdkalender:
Voor aanmeldingen in de wedstrijdkalender met gebruikmaking van het officiële wedstrijd-aanmeldingsformulier, kan rechtstreeks een e-mailadres worden gebruikt, te weten: wedstrijden@knsa.nl