< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 7

2004

December

Editienr.: 41

Sluiting Bondsbureau in verband met Kerst en Oud en Nieuw
Het Bondsbureau in Amersfoort zal wederom tussen de Kerst en Nieuwjaar zijn gesloten, namelijk van maandag 27 december tot en met vrijdag 31 december 2004. Op maandag 3 januari 2005 zijn de medewerkers van het bureau u vanaf 08.30 uur graag weer van dienst.

Contributieafdracht en entreegelden 2005
Door de Algemene Vergadering van 2004 is besloten de bedragen voor de contributie-afdracht en entreegelden 2005 te verhogen (met uitzondering van de afdracht voor junioren).

Voor de volledigheid hierbij nog een overzicht van de contributieafdracht voor 2005:

Basisafdracht vereniging

: € 270,00 (10 leden)

 

Entreegeld

: € 25,00 (per contributieve schutter*)

 

Seniorschutter

: € 27,00

Senior-gezinsschutter

: € 22,00

Juniorschutter-A

: € 11,50

Juniorschutter-B

: € 6,50

Juniorschutter-C

: € 6,50

Junior-gezinsschutter

: € 6,50

* met uitzondering van juniorschutters waarvoor behoeft geen entreegeld te worden afgedragen

Voor die verenigingen met minder dan tien (10) hoofdleden wordt de aanvulling tot de basisafdracht van
€ 270,00 als aparte toeslag op de factuur vermeld.

Indienen mutaties ledenadministratie uiterlijk 10 januari 2005
In verband met de opmaak van de jaarfactuur 2005, herinneren wij u er wederom aan dat alle mutaties in het ledenbestand van uw vereniging bij voorkeur vóór 1 januari 2005, doch niet later dan 10 januari 2005 in ons bezit dienen te zijn, uiteraard per officieel mutatieformulier. Na 10 januari 2005 wordt door ons de jaarcontriburiefactuur opgemaakt die aan alle verenigingen in het begin van het jaar toegezonden wordt.

Wij wijzen u er tevens op dat alleen nadat de jaarfactuur volledig is betaald, wij kunnen overgaan tot de verzending van de schutterslicenties. Het is niet mogelijk dat de contributieafdracht voor schutters die zijn opgenomen in deze jaarfactuur maar die pas na 10 januari aanstaande door een vereniging bij ons worden afgemeld, door ons wordt gerestitueerd.

Datum en locatie Algemene Vergadering 2005
De Algemene Vergadering van de KNSA zal plaatsvinden op zaterdag 2 april 2005.

Net als vorig jaar zal deze vergadering plaatsvinden in:

De Houtrust te Hooglanderveen

Over de aanvangstijd en de agenda van de Algemene Vergadering 2005 zult u binnenkort in onze publicaties meer lezen. Evenals in 2004 wordt bij de convocatie voor de Algemene Vergadering gevoegd een aanmeldingsformulier, zodat het aantal leden en personen dat aan de Algemene Vergadering zal deelnemen, bij ons - mede in verband met de logistieke organisatie - bekend is. Na ontvangst van de aanmelding, ontvangen de deelnemers een toegangskaart.

Wij stellen uw aanwezigheid bij de Algemene Vergadering bijzonder op prijs en wilden u nu reeds hierover informeren, zodat u deze datum alvast in uw agenda kunt noteren.

Overzicht records en kampioenen 2005 en Technische Special 2005
In januari 2005 zal wederom een Technische Special verschijnen, maar ditmaal zal dat in een vereenvoudigde vorm zijn. Dat wil zeggen: de Technische Special wordt géén aparte bijlage meer bij het bondstijdschrift Schietsport en in die uitgave (januari 2005) wordt uitsluitend de totale wedstrijdkalender van 2005 gepubliceerd.

De overzichten van records en kampioenen komen uiteraard nog wel in het jaarverslag 2004 en ook op de internet-site www.knsa.nl gepubliceerd. Voorts zal van de kampioenen en records een overzicht worden gemaakt dat separaat aan de lezers van het Bestuursbulletin wordt toegezonden.