< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 6

2003

December

Editienr.: 32

Bestuurdersaanpsrakelijkheidsverzekering
Via onze assurantie-tussenpersoon ontvingen wij het bericht dat de verzekeraar Zürich de KNSA-Bestuurders- aansprakelijkheidsverzekering per 1 januari 2004 kan voortzetten, met daarin opgenomen de volgende uitsluitingen:
  • schade verband houdend met asbest

  • schade door terrorisme/terroristische acties

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat de premie ongewijzigd blijft en vertrouwen erop u hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd. Momenteel hebben reeds 195 van de circa 675 KNSA-verenigingen c.q. -stichtingen deze verzekering via onze Associatie afgesloten.

Sluiting Bondsbureau in verband met Kerst en Oud en Nieuw
Het Bondsbureau in Amersfoort zal wederom tussen de Kerst en Nieuwjaar zijn gesloten, namelijk van maandag 29 december 2002 tot en met vrijdag 2 januari 2004. Op maandag 5 januari 2004 zijn de medewerkers van het bureau u vanaf 08.30 uur graag weer van dienst.

Indienen mutaties ledenadministratie uiterlijk 10 januari 2004
In verband met de opmaak van de jaarfactuur 2004, herinneren wij u er wederom aan dat alle mutaties in het ledenbestand van uw vereniging bij voorkeur vóór 1 januari 2004, doch niet later dan 10 januari 2004 in ons bezit dienen te zijn, uiteraard per officieel mutatieformulier. Na 10 januari 2004 wordt door ons de jaarcontributiefactuur opgemaakt die aan alle verenigingen in het begin van het jaar toegezonden wordt.

Wij wijzen u er teven op dat alleen nadat de jaarfactuur volledig is betaald, wij kunnen overgaan tot de verzending van de schutterslicenties. Het is niet mogelijk dat de contributieafdracht voor schutters die zijn opgenomen in deze jaarfactuur maar die pas na 10 januari door een vereniging bij ons worden afgemeld, door ons wordt gerestitueerd.

Datum en locatie Algemene Vergadering 2004
De Algemene Vergadering van de KNSA zal plaatsvinden op zaterdag 3 april 2004. Deze vergadering zal echter dit maal niet plaatsvinden in Zalencentrum De Korf te Leusden, maar in:

De Houtrust te Hooglanderveen

Tijdens deze Algemene Vergadering zal onze huidige voorzitter Mr P. Hoogeveen, aftreden als voorzitter en KNSA-bestuurder. Ter gelegenheid van dit afscheid wordt hem door ons Algemeen Bestuur, na afloop van deze Vergadering, een receptie aangeboden.

In verband hiermee zal ook de aanvangstijd van de Algemene Vergadering 2004 afwijken van voorgaande jaren. U zult hierover binnenkort in onze publicaties en de convocatiebrief meer lezen.

Deze uitnodigingsbrief en agenda voor de Algemene Vergadering zullen te zijner tijd aan alle leden en genodigden worden verzonden; hierbij zal een zogenaamde deelnemerskaart worden gevoegd. Indien bestuursleden van uw vereniging aanwezig zullen zijn bij de Algemene Vergadering en/of de afscheidsreceptie, vragen wij deze antwoordkaart ingevuld aan ons Bondsbureau te retourneren, waarna aan u een ontvangstbevestiging en op naam gestelde entreekaart zal worden toegezonden.

Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor het feit dat wij inzicht moeten hebben in het aantal aanwezigen, vooral in verband met de receptie.

Wij stellen uw aanwezigheid bij zowel de Algemene Vergadering als de afscheidsreceptie voor de heer Hoogeveen, bijzonder op prijs en wilden u nu reeds hierover informeren, zodat u deze datum alvast in uw agenda kunt noteren.

Nationale Sportweek 2004
(Uit: Nieuwsbrief Stichting Nationale Sportweek 2004, via NOC*NSF):

Van vrijdag 9 tot en met zondag 18 april 2004 vindt voor het eerst de Nationale Sportweek plaats. Doel van deze week is om heel nadrukkelijk een week lang, sport positief onder de aandacht van alle Nederlanders te brengen. Doet u al mee?

Als je tijdens die week door Nederland loopt of rijdt, kun je de Nationale Sportweek niet missen. Bij binnenkomst in elke gemeente hangen de spandoeken, in de regionale en landelijke kranten lees je erover, op de sportvelden wapperen de vlaggen, in sportwinkels zijn de etalages aangekleed en ontvang je een leuk sportgeschenk en zelfs op de scholen staat sport extra in de sportlights!

Om daadwerkelijk zo veel mogelijk Nederlanders te bereiken hebben de volgende partijen hun krachten gebundeld:

  • NOC*NSF: staat voor de georganiseerde sport (sportbonden en verenigingen)

  • KVLO: heeft nauwe banden met het (sport-)onderwijs door de relatie met Leraren lichamelijke opvoeding

  • Mitex: is de koepelorganisatie voor de sportdetailhandel en sportwinkels

  • FGHS: is de koepel voor alle sportleveranciers

  • LC: staat voor de sportieve gemeenten in Nederland

Dit is voor de sport een uniek samenwerkingsverband!!

Kick-offOp 6 oktober jl. heeft de kick-off van de Nationale Sportweek plaatsgevonden. De dag werd voorgezeten door Tom van 't Hek. Na een zeer enthousiasmerende opening door Erica Terpstra hebben tien organisaties hun plannen en ideeën voor de invulling van de week geschetst. Dit leverde een zeer gevarieerd aanbod aan mogelijke activiteiten op. Een aantal hiervan zijn terug te vinden op de website www.nationalesportweek.nl In totaal waren zo'n 200 personen aanwezig op de bijeenkomst. De reacties na afloop waren over het algemeen erg enthousiast. Logische vraag was dan ook: hoe nu verder? Hoe kunnen wij onze bijdrage aan de week leveren? Vandaar deze nieuwsbrief.

Evenementen
Inmiddels zijn de eerste evenementen al aangemeld op de website. Ook wordt de Stichting Nationale Sportweek steeds vaker gebeld met allerhande vragen. Kortom, het leeft in ieder geval in Nederland!

Het is nu van groot belang dat iedereen die evenementen, sportdagen, activiteiten, toernooien, enzovoorts, organiseert in die week, deze ook daadwerkelijk aanmeldt op de website. Bij deze dan ook de oproep aan alle scholen, sportverenigingen, gemeenten, sportwinkels en leveranciers van sport- materialen om te kijken wat er die week op de agenda staat! Alles wat maar enigszins met sport te maken heeft, kan deel uitmaken van de Nationale Sportweek. Denk hierbij ook aan een reguliere competitiewedstrijd die bijvoorbeeld het bekijken waard is, een clinic, een ledenwerfactie, enzovoorts, enzovoorts. Surf naar www.nationalesportweek.nl en vul het aanmeldformulier in! Dan staat ook uw activiteit op de site.

De Nationale Sportweek in beeld
De stichting is druk bezig met het ontwerpen, uitzoeken en produceren van promotiematerialen. Want alleen een goed gevulde website maakt nog geen uiterlijk zichtbare sportweek. Wij willen graag dat heel Nederland weet dat het die week Nationale Sportweek is. Vandaar ook dat wij iedereen oproepen om de uiterlijke herkenbaarheid van het aangemelde sportevenement te vergroten. Dit kan door gebruik van de middelen die door de stichting zullen worden aangeboden. Vooralsnog hoopt de stichting dat de promotiematerialen gratis beschikbaar gesteld kunnen worden. Dit hangt echter af van de afloop van de lopende gesprekken met betrekking tot sponsoring. Wellicht dat de stichting genoodzaakt is een kleine bijdrage voor deze materialen te vragen. Zodra hierover meer bekend is, wordt u via de website en deze nieuwsbrief geïnformeerd.

Alle gemeenten roepen wij op om tijdens de week, op zichtbare plaatsen in de gemeente, de spandoeken van de Nationale Sportweek op te hangen. Zodra de spandoeken beschikbaar zijn, is het mogelijk deze via de stichting of de website te bestellen.

Alle deelnemende sportwinkels moeten vóór 28 december het gewenste aantal sportgeschenken dat zij willen hebben, bestellen om de tijdige levering hiervan te kunnen garanderen. Binnenkort ontvangen zij hiervoor een apart verzoek. De komende maanden worden de deelnemende (en geïnteresseerde) winkeliers eveneens geïnformeerd over de beschikbare etalagepakketten voor de sportwinkels.

Samenwerking
Het is erg leuk om te merken dat er steeds meer naar lokale samenwerking gezocht wordt! Er bereiken ons veel vragen van partijen die lokaal samen wat willen. Dit wordt door de stichting van harte ondersteund. Daar waar ook u zoekt naar een lokale partij om samen een idee op te pakken, maar dit (nog) niet voor elkaar krijgt, wil de stichting u graag helpen met het leggen van contacten. Kijk eens op onze site voor voorbeelden van lokale samenwerking!

Tot slot
Heeft u nog ideeën, suggesties, voorbeelden of activiteiten te melden? Laat het ons weten via info@nationalesportweek.nl

Nieuwe en gewijzigde adressen Sportmedische Instellingen
Met ingang van 1 november 2003 hebben de volgende veranderingen plaatsgevonden in het overzicht van de Sportmedische Instellingen, erkend door de Federatie van Sportmedische Instellingen:

Nieuw:


SMA Amerongen

Industrieweg Noord 4-C

3958 VT AMERONGEN

tel. 0343-462397


SGA UMC Utrecht

Heidelberglaan 100

3584 CX UTRECHT

tel. 030-2509111


Nieuwe naam:


SMA Leiden e.o.

wordt:

SGA Rijnland Ziekenhuis

loc. St. Elisabeth & Rijnoord


loc. St. Elisabeth & Rijnoord

Simon Smitweg 1


Simon Smitweg 1

2353 GA LEIDERDORP


2353 GA LEIDERDORP

tel. 071-5828620


tel. 071-5828620


Nieuwe naam en nieuw adres:


SMA Amersfoort

SGA Meander Medisch Centrum

Molenweg 2

3743 CM BAARN

tel. 035-5482141

Indien u het complete overzicht van de huidige Sport- medische Instellingen wilt ontvangen, kunt u dit opvragen bij mevrouw M.E.T.C. Stroux, Directiesecretaresse op het Bondsbureau in Amersfoort (telefoonnummer 033-4601998). U ontvangt dan een kopie van dit overzicht per post.

Voor de meest actuele gegevens kunt u ook kijken op de website van de Federatie van Sport Medische Instellingen www.sportgeneeskunde.com.

Nieuwsbrief van District 2
De verenigingen die vallen onder het District 2 treffen bij dit bulletin een exemplaar aan van de laatste Nieuwsbrief van District 2.