< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 6

2003

Oktober

Editienr.: 31

Bevestiging adreswijzigingen
Regelmatig ontvangen wij het verzoek van sportschutters, lid van bij ons aangesloten schietsportverenigingen, om een schriftelijke bevestiging van de door hen aan ons gezonden adreswijziging.

Alhoewel dit misschien voor ons een kleine moeite lijkt, zult u wel willen begrijpen dat, gezien het grote aantal bij ons geregistreerde sportschutters en de ruim 20.000 mutaties die wij jaarlijks verwerken, wij aan dit verzoek niet tegemoet kunnen komen. Wij maken reeds een uitzondering door schriftelijke adreswijzigingen die ons worden toegezonden door schutters zelf toch te verwerken. Liever hebben wij echter dat deze mutaties via de bij ons aangesloten vereniging aan ons worden toegezonden, zoals dat met alle andere mutaties geschiedt (per officieel mutatieformulier). Op die manier wordt namelijk ook voorkomen dat de schietvereniging zelf niet op de hoogte is van een adreswijziging, maar het Bondsbureau wel.

Normaal gesproken worden alle schriftelijke, leesbare, adreswijzigingen (en andere mutaties) nog op de dag van ontvangst door onze Ledenadminstratie verwerkt. In uitzonderingsgevallen kan dit iets langer duren, maar nooit langer dan een paar dagen. Wij gaan ervan uit dat u hiervoor begrip hebt en wij vragen u uw leden hierover (nogmaals) te informeren. De aangesloten schiet- verenigingen ontvangen van alle mutaties een bevestiging door middel van de toezending van de bijgewerkte ledenlijst na ieder kwartaal.

Herziene versie Hygiënecode voor Sportkantines
Onlangs is de Hygiënecode voor Sportkantines herzien. Dit houdt in dat alle sportverenigingen met een kantine in eigen beheer, vanaf 1 januari 2004 over de "Herziene Hygiënecode voor Sportkantines" moeten beschikken. Tot die tijd geldt een overgangsregeling.

Als bijlagen bij dit bulletin treft u aan:

  • de herziene versie van de Hygiënecode waarin de consequenties en de te nemen acties voor de schietsportvereniging beschreven zijn;

  • een checklist waarmee de schietsportvereniging kan controleren aan welke verplichtingen zij ten opzichte van de Warenwet 2003 moet voldoen

EHBSO-kits
Voor veel sporten is het nieuwe sportseizoen weer van start gegaan. Een seizoen waarin we vooral veel plezier aan onze sport willen ontlenen, waarin we nog betere prestaties dan het afgelopen seizoen neer gaan zetten en waarin we helaas ook weer blessures zullen tegenkomen.

Hoe goed we ons best ook doen, van alle 7.3 miljoen Nederlanders die aan sport doen, worden er jaarlijks zo'n 2.3 miljoen getroffen door een sportblessure. Ofwel, per 1.000 uur sporten raakt er gemiddeld één sporter op de een of andere manier geblesseerd. Die blessure kan variëren van schaafwonden en enkelverzwikkingen tot gescheurde kniebanden en zelfs botbreuken. Om erger te voorkomen is goede EHBSO (Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen) van groot belang. Om goed EHBSO te kunnen verlenen, zijn goede EHBSO-materialen noodzakelijk.

De aanschaf van een complete EHBSO-kit is belangrijk (ook voor schietsportverenigingen) en het bijhouden van de inhoud net zo, en dat blijkt in de praktijk best lastig. Dit is de tijd van het jaar waarin veel sportverenigingen inventariseren hoe het zit met de inhoud van hun EHBSO- kit. En zich afvragen wat er nu precies in moet zitten. In samenwerking met het Oranje Kruis heeft NOC*NSF voor de sportvereniging richtlijnen voor de inhoud van EHBSO- kits ontwikkeld. Deze richtlijnen zijn te vinden op www.sport.nl/gezondheid. Ze vormen een branche- specifieke aanvulling op de basisrichtlijnen van het Oranje Kruis (Basis Bedrijfsverbandset, BHV).

De sportvereniging kan met behulp van de op de site beschreven richtlijnen zelf de EHBSO-kit samenstellen en in de loop van het komende sportseizoen op peil houden. Sport Blessure Vrij heeft drie veschillende EHBSO-kits ontwikkeld, die alle materialen bevatten die de sport- vereniging nodig heeft om dit sportseizoen verantwoord in te gaan. Aangezien vooral de verenigingskit is voor u als schietsportvereniging van toepassing is, zenden wij u deze hierbij mee; voor de andere EHBSO-kits verwijzen wij u naar eerdergenoemde website (Sport.nl). Kant-en-klare EHBSO-kits kunnen op deze site besteld worden. Bovendien kunt u via een website en/of een bestelformulier alle producten bijbestellen die in de loop van het seizoen gebruikt worden.

Sport.nl was al de goedkoopste aanbieder van de EHBSO-kits, maar als een sportvereniging vóór 31 oktober aanstaande bestelt, ontvangt deze 10 procent extra korting. Het prijsvoordeel kan al gauw oplopen tot € 60,00. Kijk op Sport.nl voor een prijsvergelijk.

Wij hebben in eerdere Bestuursinformatie-bulletins aandacht besteed aan de Hygiënecode, de Arbowet en de EHSBO-kit, en wij adviseren u al onze bulletins hierop nog een keer na te lezen. O.a. verwijzen u hiervoor naar de bulletins van oktober 1998, oktober 1999, juli 2000, oktober 2001, juni 2002 en oktober 2002.

Als bijlage bij dit bulletin treft u een folder aan met alle informatie over de Verenigingskit.

Landelijke Post-/E-mail-competitie 2003-2004 Pistool-onderdelen
Op verzoek van de Landelijke Technische Commissie Pistool, zenden wij u als bijlage informatie over de landelijke Post-/E-mail-competitie 2003-2004 voor de in de bijlage aangegeven Pistool-onderdelen.