< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 6

2003

April

Editienr.: 28

Teruggave ecotaks 2002
Die schietsportverenigingen c.q. stichtingen die de complete gegevens voor de teruggaveregeling van de ecotaks over het jaar 2002 nog niet aan het Bondsbureau hebben toegezonden, herinneren wij hierbij nogmaals aan de uiterste inleverdatum van deze gegevens, namelijk 15 mei 2003.

Nieuwe DistrictsbestuurdersAls gevolg van een betreurenswaardige vergissing is in de uitgave Bestuursbulletin, uitgave januari 2003, een verkeerd netnummer opgenomen bij de DTC-LG District 2 en Commissielid LTC-LG, de heer J. Volmeijer. Het juiste telefoonnummer is: 0481-462245.

In de uitgave maart 2003 is het telefoonnummer van de heer P. Niezing onder het kopje van de LTC-LG onjuist vermeld. Zoals ook staat vermeld onder het bestuur van District 1, is zijn juiste telefoonnummer: 0599-235305.

U treft hieronder een geactualiseerd overzicht van de inmiddels door de diverse Districtsledenvergaderingen benoemde KNSA-bestuurders aan:

DISTRICT 1

Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder

Correspondentie-adres:

Gijenham 69, 8431 SG OOSTERWOLDE


Voorzitter:

H. Tolsma

tel.: 0517-396931, fax.: 0517-382087

Secretaris:

J. Mook

tel./fax: 0516-513128

Penningmeester:

K. Duursma

tel.: 0513-462903

DTC-LG:

P. Niezing

tel.: 0599-235305

DTC-KKG:

W. Harteveld

tel.: 0595-425804

DTC-GKG:

L. van der Velde

tel.: 0512-361685, fax: 0512-361236

DTC-P:

J. Jonkman

geen tel.nr. bekend

DTC-HW:

C.L.A. de Rave

tel.: 058-2167677, fax. 058-2167797

DTC-Kleiduiven:

H.J. Aartsen

tel.: 0599-648525


DISTRICT 2

Gelderland, Utrecht, Flevoland en ’t Gooi

Correspondentie-adres:

Garderenseweg 120, 3852 NL ERMELO-SPEULD


Voorzitter:

H. IJzerman

tel.: 0318-640159

Secretaris:

H. Timmer

tel.: 06-54903349

Penningmeester:

A. Huisman

tel.: 0577-407275

DTC-LG:

J. Volmeijer

tel.: 0481-462245

DTC-KKG:

R.B.A. Bollee

tel.: 0341-418942

DTC-GKG:

H.D.A. van Zanten

tel.: 0342-416528

DTC-P:

Tj. van der Wal

tel.: 0320-254614 (na 19.00 uur), fax = idem

DTC-HW:

W.M.H. te Poel

tel.: 030-2285454

DTC-Kleiduiven:

VacantDISTRICT 3

Noord-Holland (-/- 't Gooi) en Zuid-Holland

Correspondentie-adres:

Scheg 13, 2291 MH WATERINGEN


Voorzitter:

J. van Vliet

tel./fax.: 0180-519499

Secretaris:

R.H.J. van der Weijden

tel.: 0174-297800

DTC-LG:

D. van Loopik

tel.: 010-4713175

DTC-KKG:

E. Boutkan

tel.: 0174-296810

DTC-GKG:

G.B.M. Hulshof

tel.: 023-5288438

DTC-P:

A.P. Pouleijn

tel.: 0299-426303

DTC-HW:

G.H.M. Lejeune

tel.: 055-5221384

DTC-Kleiduiven:

VacantDISTRICT 4

Noord-Brabant, Limburg en Zeeland

Correspondentie-adres:

Bijnenhof 6, 5581 TS WAALRE


Voorzitter:

A.H. Peters

tel.: 024-6454708

Secretaris:

E.J.W. van Berkom

tel.: 040-2215310

DTC-LG:

A.W.M. Nikkelen

tel.: 024-6422469

DTC-KKG:

L.J. Opstraat

tel.: 073-5221561

DTC-GKG:

H.M. van Gelder

tel.: 0118-414019

DTC-P:

A.M. Kunst

tel.: 0113-213779

DTC-HW:

J.F.M. Verstappen

tel.: 077-3822987

DTC-Kleiduiven:

P.H.G. Smeets

tel.: 046-4528031

De Landelijke Technische Commissies bestaan derhalve uit de volgende personen:

LTC GROOT KALIBER GEWEER (GKG)

Correspondentie-adres:

p/a Dr. A. Schweitzerlaan 42, 3771 XM BARNEVELD


Voorzitter:

H.D.A. van Zanten

tel.: 0342-416528

Secretaris:

nog niet bekend

Commissielid :

L. van der Velde

Commissielid :

G.B.M. Hulshof

Commissielid :

H.M. van Gelder


LTC KLEIN KALIBER GEWEER (KKG)

Correspondentie-adres:

p/a Torentrans 55, 4336 JN MIDDELBURG


Voorzitter:

R.B.A. Bollee

tel.: 0341-418942

Secretaris:

A.J. de Ruiter

tel.: 0118-633926

Commissielid :

W. Harteveld

Commissielid :

R.B.A. Bollee

Commissielid :

L.J. Opstraat

Commissielid :

E. Boutkan


LTC LUCHTGEWEER (LG)

Correspondentie-adres:

p/a Waardeel 9, 9531 EA BORGER


Voorzitter:

D. van Loopik

tel.: 010-4713175

Secretaris:

P. Niezing

tel.: 0599-235305

Commissielid :

P. Niezing

Commissielid :

A.W.M. Nikkelen

Commissielid :

J. Volmeijer


LTC PISTOOL (P)

Correspondentie-adres:

Hooidamsloot 26, 8226 SE LELYSTAD


Voorzitter:

J.F. Speetjens

tel./fax: 0172-419047

Secretaris:

Tj. van der Wal

tel.: 0320-254614 (na 19.00 uur), fax = idem

Commissielid :

J. Jonkman

Commissielid :

A.P. Pouleijn

Commissielid :

A.M. Kunst


LTC HISTORISCHE WAPENS (HW)

Correspondentie-adres:

Mgr. Hanssenstraat 28, 5807 BD OOSTRUM


Voorzitter:

C.L.A. de Rave

tel.: 058-2167677,
fax: 058-2167797

Secretaris:

L.A.J.M. Mertens

tel.: 0478-514667

Commissielid :

W.M.H. te Poel

Commissielid :

J.F.M. Verstappen

Commissielid :

G.H.M. Lejeune


LTC KLEIDUIVEN

Correspondentie-adres:

Boerendijk 23, 9511 PE GIETERVEEN


Voorzitter:

E.W.J. IJzerman

tel./fax.: 0345-502622

Secretaris:

H.J. Aartsen

tel.: 0599-648525

Commissielid :

P.H.G. Smeets

Evaluatie Algemene Vergadering 2003
Op zaterdag 5 april jl. heeft de Algemene Vergadering van de KNSA plaatsgevonden, bijgewoond door de vertegenwoordigers van wederom 75 schietsportverenigingen.

Tijdens de Algemene Vergadering:

1. zijn de jaarrekening 2002 en de begroting 2003 goedgekeurd.

2. zijn de contributieafdracht en de entreegelden voor 2004 vastgesteld (gehandhaafd) als volgt:

Contributieafdracht

€ 230,00

basisafdracht voor verenigingen (voor 1 t/m 10 contributieve schutters)

€ 18,00

per gezinsschutter

€ 11,50

per juniorschutter-A

€ 6,50

per juniorschutter-B, -C en –gezinsschutter

Entreegeld*

€ 23,00

voor nieuwe schutters (contributieve c.q. gezins-)

(* voor juniorschutters wordt geen entreegeld in rekening gebracht)

3. zijn alle wijzigingsvoorstellen in het Schiet- en Wedstrijdreglement (deel I Algemene Bepalingen, deel III KKG, deel IV GKG, deel V Kleiduiven en deel VI Pistool) door de leden bekrachtigd en zijn de wijzigingen in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Tuchtreglement van de KNSA goedgekeurd. Deze wijzigingen zullen in de eerstvolgende aanvulling van het KNSA-Vademecum worden opgenomen; degenen die een abonnement hierop hebben, ontvangen deze aanvulling wederom automatisch.

4. als gevolg van de goedgekeurde nota in 2002 en de wijziging van de Statuten in 2003, is het Hoofdbestuur afgetreden en is een Algemeen Bestuur benoemd, bestaande uit de volgende personen:

Mr P. Hoogeveen

Voorzitter

Drs S. Streekstra

Secretaris

E.K. Greven

Penningmeester

A.H. Peters

Vice-voorzitter en Voorzitter District 4

H. Tolsma

Voorzitter District 1

H. IJzerman

Voorzitter District 2

J. van Vliet

Voorzitter District 3

H.J. Goosens

Portefeuillehouder Breedtesport

E.W.J. IJzerman

Portefeuillehouder Topsport

5. een aantal KNSA-bestuurders die in verband met de nieuwe organisatiestructuur hun bestuursfunctie met ingang van 1 januari 2003 hebben neergelegd, zijn na afloop van de Algemene Vergadering, begiftigd met een KNSA-onderscheiding.

6. 22 recordhouders van 2002 (totaal: 65) waren aanwezig en deze zijn eveneens gehuldigd.

Overzicht Sportmedische Instellingen
Sinds 2002 hebben de volgende veranderingen plaatsgevonden.

 • SMA Regio Amsterdam, nieuwe locatie: Andreasziekenhuis, Theophile de Bockstraat 8, 1058 NR AMSTERDAM, telefoonnummer ongewijzigd

 • SMA Valkenhuizen (Physique), Beukenlaan 19 (voorheen 15)

 • SMA Assen heeft tegenwoordig 2 locaties

 • SMA Regio Nijmegen bestaat nog maar uit 1 locatie

 • Dependance SMA Noord-Holland-Noord in Broek op Langedijk nieuw telefoonnummer: 072-5200508

 • Nieuwe dependance: dependance SMA Twente, Deventer Ziekenhuis, locatie Geertruiden, Fesevurstraat 7, 7415 CM te Deventer telefoonnummer: 053-4875206

 • Nieuwe dependance: dependance SMA Assen, Scheper Ziekenhuis, Boermarkeweg 60, 7824 AA te Emmen telefoonnummer: 0591-691619

 • SMA Twente heeft tegenwoordig 2 locaties

 • SMA Midden Holland nieuw telefoonnummer: 0182-505392

 • Nieuw SMI: Centrum voor Sportgeneeskunde, Academisch Ziekenhuis Groningen, Hanzeplein 1, 9713 GZ te Groningen telefoonnummer: 050-3611023

 • SMA Gooi en Vechtstreek heet tegenwoordig SMA Zonnestraal

 • Alle vestigingen van SMA Noord-Holland-Noord hebben niet meer het woordje Regio in de naam opgenomen.

 • SMA Leiden e.o. heeft een nieuw telefoonnummer: 071-5828620

 • SMA ZW Drenthe/NW Overijssel heet tegenwoordig: SGA Diaconessenhuis Meppel

 • Dependance SMA Nijmegen is opgeheven

 • SMA Utrecht bestaat nog maar uit 1 locatie

 • SMA Cardiosport Zuid-Oost Brabant heeft een nieuwe locatienaam: Máxima Medisch Centrum en nieuw telefoonnummer: 040-8888620

Voor de volledigheid, treft u als bijlage een compleet overzicht aan van alle Sportmedische Instellingen die op dit moment door de Federatie van Sportmedische Instellingen worden erkend.