< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 6

2003

Januari

Editienr.: 26

Nieuwe Districtsindeling van kracht per 01-01-2003
Per 1 januari 2003 zijn de nieuwe KNSA-districten van kracht en zijn door de Buitengewone Districtsleden- vergaderingen de nieuwe bestuurders benoemd.

Wij geven hieronder een overzicht van deze nieuwe Districtsbestuurders:

DISTRICT 1

Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder

Correspondentie-adres:

Gijenham 69, 8431 SG OOSTERWOLDE


Voorzitter ad interim:

H. Tolsma

tel.: 0517-396931, fax: 0517-382087

Secretaris:

J. Mook

tel./fax: 0516-513128

DTC-LG:

P. Niezing

tel.: 0599-235305

DTC-KKG:

W. Harteveld

tel.: 0595-425804

DTC-GKG:

L. van der Velde

tel.: 0512-361685, fax: 0512-361236

DTC-P:

J. Jonkman

geen tel.nr. bekend

DTC-HW:

C.L.A. de Rave

tel.: 058-2167677, fax: 058-2167797

DTC-Kleiduiven:

H.J. Aartsen

tel.: 0599-648525


DISTRICT 2

Gelderland, Utrecht, Flevoland en 't Gooi

Correspondentie-adres:

Garderenseweg 120, 3852 NL
ERMELO-SPEULD


Voorzitter ad interim:

H. IJzerman

tel.: 0318-640159

Secretaris:

H. Timmer

tel.: 0577-407269

Penningmeester:

A. Huisman

tel.: 0577-407275

DTC-LG:

Vacant


DTC-KKG:

R.B.A. Bollee

geen tel.nr. bekend

DTC-GKG:

H.D.A. van Zanten

tel.: 0342-416528

DTC-P:

Tj. van der Wal

tel./fax: 0320-254614 (na 19.00 uur)

DTC-HW:

W.M.H. te Poel

tel.: 030-2285454

DTC-Kleiduiven:

VacantDISTRICT 3

Noord-Holland (-/- 't Gooi) en Zuid-Holland

Correspondentie-adres:

Scheg 13, 2291 MH WATERINGEN


Voorzitter ad interim:

J. van Vliet

tel./fax.: 0180-519499

Secretaris:

R.H.J. van der Weijden

tel.: 0174-297800

DTC-LG:

D. van Loopik

tel.: 010-4713175

DTC-KKG:

Vacant


DTC-GKG:

G.B.M. Hulshof

tel.: 023-5288438

DTC-P:

A.P. Pouleijn

tel.: 0299-426303

DTC-HW:

C.L.A. de Rave

tel.: 058-2167677,
fax: 058-2167797

DTC-Kleiduiven:

VacantDISTRICT 4

Noord-Brabant, Limburg en Zeeland

Correspondentie-adres:

Bijnenhof 6, 5581 TS WAALRE


Voorzitter ad interim:

A.H. Peters

tel.: 024-6454708

Secretaris:

E.J.W. van Berkom

tel.: 040-2215310

DTC-LG:

A.W.M. Nikkelen

tel.: 024-6422469

DTC-KKG:

L.J. Opstraat

tel.: 073-5221561

DTC-GKG:

H.M. van Gelder

tel.: 0118-414019

DTC-P:

A.M. Kunst

tel.: 0113-213779

DTC-HW:

J.F.M. Verstappen

tel.: 077-3822987

DTC-Kleiduiven:

P.H.G. Smeets

tel.: 046-4528031


De Landelijke Technische Commissies bestaan derhalve uit de volgende personen:

LTC GROOT KALIBER GEWEER (GKG)

Correspondentie-adres

p/a Dr. A. Schweitzerlaan 42, 3771 XM BARNEVELD


Voorzitter:

H.D.A. van Zanten

tel.: P 0342-416528

Secretaris:

nog niet bekend


Commissielid:

L. van der Velde


Commissielid:

G.B.M. Hulshof


Commissielid:

H.M. van GelderLTC KLEIN KALIBER GEWEER (KKG)

Correspondentie-adres:

p/a Adamsdreef 66, 6717 MD EDE


Voorzitter:

H. IJzerman

tel.: 0318-640159

Secretaris:

nog niet bekend


Commissielid:

W. Harteveld


Commissielid:

R.B.A. Bollee


Commissielid:

L.J. OpstraatLTC LUCHTGEWEER (LG)

Correspondentie-adres:

p/a Koolwitjehof 49, 3124 BJ SCHIEDAM


Voorzitter:

D. van Loopik

tel.: P 010-4713175

Secretaris:

nog niet bekend


Commissielid:

P. Niezing


Commissielid:

A.W.M. NikkelenLTC PISTOOL (P)

Correspondentie-adres:

Hooidamsloot 26, 8226 SE LELYSTAD


Voorzitter:

J.F. Speetjens

tel.: P 0172-419047

Secretaris:

Tj. van der Wal

tel.: 0320-254614 (na 19.00 uur)

Commissielid:

J. Jonkman


Commissielid:

A.P. Pouleijn


Commissielid:

A.M. KunstLTC HISTORISCHE WAPENS (HW)

Correspondentie-adres:

Mgr. Hanssenstraat 28, 5807 BD OOSTRUM


Voorzitter:

C.L.A. de Rave

tel.: 058-2167677,
fax: 058-2167797

Secretaris:

L.A.J.M. Mertens

tel.: P 0478-514667

Commissielid:

W.M.H. te Poel


Commissielid:

J.F.M. VerstappenLTC KLEIDUIVEN

Correspondentie-adres:

Boerendijk 23, 9511 PE GIETERVEEN


Voorzitter:

E.W.J. IJzerman

tel./fax.: P 0345-502622

Secretaris:

H.J. Aartsen

tel.: P 0599-648525

Commissielid:

P.H.G. Smeets


Eremetaal Afdelingskampioenschappen

Ook voor de Afdelingskampioenschappen is eremetaal beschikbaar: een medaille in een iets kleinere uitvoering dan de medaille voor de Districtskampioenschappen. Dit eremetaal is te verkrijgen op het Bondsbureau, alsmede de daarvoor bestemde bestelformulieren; uiteraard alleen door tussenkomst van de desbetreffende Districts Technische Commissie of Landelijke Technische Commissie.

Internet-links KNSA-schietverenigingen
Zoals inmiddels bekend, worden op onze website (www.knsa.nl) onder de "Aangesloten schietverenigingen" uitsluitend vermeld die KNSA-verenigingen die ons toestemming hebben gegeven om hun vereniging hierop te vermelden, eventueel met de vermelding van en de doorlink naar, hun eigen website. Indien uw vereniging niet op onze website is gepubliceerd en u stelt daar wel prijs op, dan kunt u daarvoor een officieel inschrijfformulier bij ons Bondsbureau te Amersfoort aanvragen. Na ontvangst van dat ingevulde formulier, zullen wij uw vereniging dan op onze site opnemen. Wij zijn immers van oordeel dat het zogenaamde "linken" zonder toestemming van degene naar wie "gelinkt" wordt, niet gepast is. Ook als er wijzigingen zijn in het internet-adres van een reeds vermelde vereniging, verzoeken wij dit schriftelijk aan ons Bondsbureau door te geven, zodat wij dat kunnen wijzigen.