< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 5

2002

Januari

Editienr.: 20

Sport en Kinderopvang
In mei van dit jaar heeft de Staatssecretaris van Sport, mevrouw M. Vliegenthart, het startsein gegeven voor het project Sport en Kinderopvang. Wij hebben u daarover reeds eerder geïnformeerd en het doel van dit project is te bezien in hoeverre sport kan worden gecombineerd met kinderopvang. Inmiddels zijn bij 46 sportverenigingen in Nederland deelprojecten van start gegaan. Het Projectmanagement van Sport en Kinderopvang heeft inmiddels een Nieuwsbrief uitgebracht en u kunt deze, alsmede andere informatie terugvinden op de internetsite www.sportenkinderopvang.nl.

Wij wijzen u er voorts op dat het project nog steeds ruimte biedt om nieuwe initiatieven van sportverenigingen te ondersteunen. U kunt ook telefonisch terecht bij de helpdesk Sport en Kinderopvang: telefoonnummer 026-4833807.

Brochure Verenigingsarchieven
Als bijlage zenden wij u een folder "Sportarchieven de moeite waard!" ten behoeve van uw vereniging.

Bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering
Eind vorig jaar is in de uitgave van ons Bestuurs- informatiebulletin aandacht besteed aan de Bestuurders- aansprakelijkheidsverzekering die de KNSA aanbiedt aan de bij haar aangesloten verenigingen. Daarin is onder andere vermeld dat bij voldoende deelname de premie voor deze verzekering € 75,00 per vereniging per jaar zal bedragen. Inmiddels zijn de reacties op deze verzekering dermate positief, dat met zekerheid gesteld kan worden dat de premie € 75,00 per vereniging, per jaar, zal bedragen.

Indien de informatie over deze verzekering aan uw aandacht is ontsnapt, adviseren wij u deze informatie alsnog te lezen en binnen uw bestuur te bespreken of deze verzekering voor u interessant is.

www.knsa.nl
Sinds begin vorig jaar is een nieuwe website van de KNSA, onder www.knsa.nl, op internet bereikbaar. In de loop van 2002 zal de functie van deze website worden uitgebreid. Wij adviseren u deze website regelmatig te bezoeken, zodat u op de hoogte blijft van nieuwsberichten, de actuele wedstrijdkalender en andere wetenswaardigheden. Op deze website worden verder vermeld alle KNSA-verenigingen die ons toestemming hebben gegeven hun vereniging daarop te vermelden, eventueel met de vermelding van en de doorlink naar, hun eigen website. Indien uw vereniging niet op de website is gepubliceerd en u stelt daar wel prijs op, dan kunt u daarvoor een officieel inschrijfformulier bij ons Bondsbureau te Amersfoort aanvragen. Na ontvangst van dat ingevulde formulier zullen wij uw vereniging dan op onze site opnemen. Wij zijn immers van oordeel dat het zogenaamde "linken" zonder toestemming van degene naar wie "gelinkt" wordt, niet gepast is.