< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 3

2000

April

Editienr.: 9

Drank- en Horecawet
Als bijlage treft u aan een overzicht van NOC*NSF met informatie over de laatste stand van zaken rondom de Drank- en Horecawet en Sociale Hygiëne voor (schiet) sportkantines. Hierin worden ook enkele aanverwante onderwerpen, zoals paracommercialisme en de alcoholcode aan de orde gesteld.

Evaluatie AV 2000
De Algemene Vergadering die op 25 maart jl. plaatsvond, is bijgewoond door de vertegenwoordigers van 71 schietsportverenigingen.

Tijdens de Algemene Vergadering:

 1. zijn de jaarrekening 1999, de begroting 2000 en het Topsportbeleidsplan 2000-2004 goedgekeurd;

 2. zijn de drie aftredende bestuursleden, namelijk:


  *de heer mr P. Hoogeveen (voorzitter)
  *de heer E.W.J. IJzerman
  *de heer H. Tolsma

  allen herkozen voor een volgende periode van drie jaar.

 3. zijn de contributie-afdracht en entreegelden voor 2001 gehandhaafd als volgt:

  Contributie-afdracht:

  f 45,00 per hoofdlid
  f 35,00 per gezinslid
  f 22,50 per juniorlid-A
  f 12,50 per juniorlid-B en -C

  Entreegelden:

  f 50,00 voor nieuwe schutters (met uitzondering van juniorschutters waarvoor geen entreegeld in rekening wordt gebracht);

 4. is een nieuwe Commissie van Beroep benoemd voor de komende periode van drie jaar, bestaande uit drie vaste leden, namelijk:

  *de heer mr R.A. Gonsalves
  *de heer mr W. Roelink
  *de heer mr W.B.J. de Groot

  en twee plaatsvervanende leden, zijnde:

  *de heer mr E.G. IJspeert
  *de heer H.R. Kieskamp

 5. zijn alle wijzigingsvoorstellen in het Schiet- en Wedstrijdreglement (in deel I Algemene Bepalingen, deel III Klein Kaliber Geweer, deel IV Groot Kaliber Geweer, deel VI Pistool en deel VIII Junioren- reglement), de Statuten en het Huishoudelijk Reglement door de leden bekrachtigd. Deze wijzigingen zullen in de eerstvolgende aanvulling van het KNSA-Vademecum worden gepubliceerd; degenen die een abonnement hebben, ontvangen deze aanvulling automatisch.

 6. De 46 aanwezige recordhouders van 1999 gehuldigd.