< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 3

2000

Januari

Editienr.: 8

Sport Medische Adviescentra (SMA’s)
Hierbij ontvangt u een overzicht van de Sport Medische Adviescentra die op dit moment door de Federatie van SMA's worden erkend. Op de achterzijde van dit overzicht zijn de adviestarieven voor verrichtingen in Sport- Medische Adviescentra vermeld. Zodra er wijzigingen optreden in deze gegevens, ontvangt u van ons een nieuw overzicht.

Euro-checklist voor sportverenigingen
Op 1 januari 1999 is de Economische Monetaire Unie van start gegaan. Dit betekent onder meer dat begin 2000 de gulden zal worden ingeruild voor een nieuwe Europese munt, de euro. Deze omwisseling heeft ook voor uw sportvereniging een aantal gevolgen. Uiterlijk begin 2002 zal uw sportvereniging de euro moeten hebben ingevoerd in uw administratie. Om u hierbij te helpen heeft NOC*NSF in co-productie met de Rabobank en in samenwerking met een drietal sportbonden - financieel gesteund door het Ministerie van VWS - een speciale checklist voor sportverenigingen ontwikkeld. Hierin is op een korte en bondige wijze beschreven waar u op moet letten bij de invoering van de euro.

Indien u naast deze checklist behoefte heeft aan aanvullende informatie of een lezing over de euro wenst, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de locale Rabobank bij u in de buurt. De Rabobank is gaarne bereid u te voorzien van aanvullende informatie. Ook kunt u daar een standaard eurolezing voor sportverenigingen opvragen.

Wij hopen de bijgaande checklist voor sportverenigingen een goed hulpmiddel zal zijn bij de invoering van de euro binnen uw vereniging.

NOC*NSF Sport- en Vrijwilligerskrant
Wederom als bijlage, te uwer informatie, de laatste uitgave van de NOC*NSF Sport- en Vrijwilligerskrant.