< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 2

1999

Juni

Editienr.: 6

KNSA-Vademecum in z'n geheel gewijzigd
Wij zijn voornemens dit jaar een geheel nieuwe versie van het KNSA-Vademecum te doen verschijnen. Wijzigingen zijn o.a. te vinden in band 1, deel I (Algemene Bepalingen) waaraan het Dopingreglement als extra hoofdstuk is toegevoegd, deel IV (GKG), deel V (Trap, Skeet en Double Trap), deel VI (Pistool), deel VIII (Juniorenreglement). Verder worden de internationale reglementen (ISSF-Rules en MLAIC-Rules) in de originele, Engelstalige versie in het Vademecum opgenomen in band 2. De abonnement-houders ontvangen deze complete versie in juli/augustus van dit jaar. Voor diegenen die nog geen abonnement op het Vademecum hebben maar wel destijds dit handboek hebben aangeschaft, zijn de kosten f 25,00 voor een volledige herdruk van het Vademecum. De normale abonnementstarieven gaan pas in in het jaar 2000 en worden nog nader vastgesteld. Alle tarieven zijn inclusief verzendkosten.

Wijziging Schiet- en Wedstrijdreglement Pistool
In de Hoofdbestuursvergadering van 19 mei 1999 is een voorstel tot wijziging van het Schiet- en Wedstrijd- regelment deel VI (Pistool) goedgekeurd, hetgeen een toevoeging is die inhoudt dat voor de discipline Militair Pistool het een ieder is verplicht om tijdens het schieten oogbescherming te dragen.

Dit wijzigingsvoorstel zal nog ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 2000; goedkeuring door het Hoofdbestuur houdt echter in dat deze wijziging met ingang van 20 mei 1999 reeds van kracht is.

Naamswijziging LTC-TSL
In de Hoofdbestuursvergadering van 19 mei 1999 heeft het Hoofdbestuur besloten akkoord te gaan met het voorstel tot naamswijziging van de LTC-TSL in LTC-Kleiduiven.

Dopingcontroles
Door het NeCeDo (Nederlands Centrum voor Doping- vraagstukken) zijn inmiddels de eerste dopingcontroles voor de schietsport verricht. Deze vonden plaats tijdens de Nederlandse Kampioenschappen Luchtgeweer en de Nederlandse Kampioenschappen Trap.

Het nieuwe Besluit Horeca-, Sport- en Recreatie- inrichtingen
In een eerder bestuurs-informatie-bulletin bent u op de hoogte gesteld van het telefoonnummer en het e-mail- adres van de "helpdesk Sport en Milieu". Bij deze helpdesk kunnen sportverenigingen vrijblijvend terecht met vragen over de nieuwe AMvB Horeca-, Sport- en Recreatie- inrichtingen en/of vragen over overige milieu- problematiek. De openingstijden van deze helpdesk zijn echter met ingang van 1 april jl. gewijzigd. De helpdesk Sport en Milieu is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 10.30 uur onder telefoonnummer 026-4834626. Uit ervaringen tot op heden blijkt dat een aanzienlijk aantal sportverenigingen de helpdesk raadplegen met voornamelijk vragen van algemene aard. Door NOC*NSF is hiertoe een artikel vervaardigd met algemene informatie over de AMvB, waarin tevens een aantal veel gestelde vragen zijn verwerkt. Als bijlage treft u een kopie van dit artikel aan.

Wet ter bestrijding gokverslaving
Binnenkort treedt een nieuwe wet in werking ter bestrijding van gokverslaving, waarvan hieronder de inhoud:

"Verslaving aan gokspelletjes zal in de toekomst beter bestreden moeten worden. Uit onderzoek en ervarings- gegevens van hulpverlenende instanties is gebleken dat met name bij het spelen van kansspelautomaten het risico van gokverslaving bestaat. Om gokverslaving en de daaraan verbonden ongewenste effecten tegen te gaan is de Wet speelautomaten door het parlement aangenomen. De wet is inmiddels in het Staatsblad verschenen. Ingevolge de wet zal de Wet op de kansspelen worden gewijzigd. Een belangrijke wijziging vormt het weren van kansspelautomaten in bepaalde horecagelegenheden. Gokkasten mogen in de toekomst niet worden toegelaten tot laagdrempelige horeca- gelegenheden (zoals cafetaria's en sportkantines). In hoogdrempelige gelegenheden (zoals cafés) mogen maximaal twee gokkasten staan. Daarnaast wordt de leeftijdsgrens van 18 jaar geïntroduceerd. Het wets- voorstel voorziet verder in de mogelijkheid om regels te verbinden aan reclame en werving. Bedrijfsleiders en -beheerders van gelegenheden waar kansspelautomaten staan, worden in de toekomst gecheckt op antecedenten en op kennis van spelletjes en de daaraan verbonden verslavingsrisico's. De wet treedt op een nader te bepalen tijdstip in werking." (Bron: Stb. 1999,9).

NOC*NSF Sport- en Vrijwilligerskrant
Als bijlage treft u wederom een exemplaar van deze krant aan.